Skrbniki psov, na javnem mestu morate vi zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je le-ta na povodcu

V zadnjem času opažamo, da se v občini Trebnje pojavlja problem spuščenih psov, kar je moteče za same prebivalce, kakor tudi za naključno mimoidoče oz. sprehajalce.

V zvezi tega opozarjamo vse prebivalce občine Trebnje, da imajo svoje pse ustrezno zavarovane, kar določa tudi 11. člen 3. odstavek Zakona o zaščiti živali, ki navaja, da morajo skrbniki psa na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu. Nevaren pes je na domačem dvorišču lahko odvezan, če je le-to ograjeno z najmanj 1,8m visoko ograjo.Za neupoštevanje določbe omenjenega člena je predpisana globa v višini 200 EUR.

V kolikor pa gre za nevarnega psa, pa Zakon o zaščiti živali v 12. člen 2. odstavku določa, da mora skrbnik živali zagotoviti fizično varstvo psov na enega izmed naslednjih načinov:

  • da so psi na povodcu in opremljeni z nagobčnikom,
  • da so zaprti v pesjaku ali objektu,
  • da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, ki je na vhodu označen z opozorilnim znakom.

Za neupoštevanje določbe omenjenega člena je predpisana globa v višini 400 EUR.

 

Policijska postaja Trebnje
Dejan Kavšek in Janez Mirtič, vodja policijskega okoliša

Komentarji