Občni zbor ZŠAM-a prinesel novo vodstvo in priznanja zaslužnim članom

V nedeljo, 26.02.2012, je v trebanjski Galaksiji potekal 37. občni zbor Zveze šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Trebnje. Občnega zbora se je udeležilo okoli 70 članov, povabilu pa so se odzvali tudi predstavniki ZŠAM Novo mesto, Brežice, Krško, Straža, Ivančna Gorica in Grosuplje, kakor tudi predstavnik AMD Trebnje.

ZŠAM-ovci, z leve sedaj že bivši predsednik Pavel Jarc, prejemnik plakete z zlatim vencem Jože Uhan, prejemnik značke s srebrnim vencem Marko Bale in novi predsednik Igor Skol.Po uvodnem pozdravu in nagovoru predsednika Pavla Jarca so štirje ZŠAM-ovci zaigrali nekaj skladb in s tem pokazali, da znajo »šoferji« tudi dobro igrati na zelo popularno frajtonarico. Po nekaj minutah za sprostitev so ZŠAM-ovci pristopili k resnemu delu. Najprej je poročilo o delu v preteklem letu podal predsednik Pavel Jarc, iz česar se je dalo razbrati, da je bil ZŠAM v letu 2011 zelo aktiven, omenili bi denimo številne akcije za varnost v cestnem prometu, katere so izvedli skupaj s policisti PP Trebnje in SPV (svet za preventivo v cestnem prometu) občin Trebnje, Šentrupert in Mokronog-Trebelno, v katerih imajo svoje predstavnike. Ena izmed teh, katero poznamo več ali manj vsi, je tudi spremljanje otrok v šolo v prvem tednu začetka novega šolskega leta.

V nadaljevanju občnega zbora je sledila razrešnica staremu vodstvu UO, ki je več kot uspešno realiziral vse naloge, ki so jim bile zadane, seveda pod taktirko več kot zelo dobrega predsednika Pavla Jarca. Po predlogih novih kandidatov pa so se začela glasovanja za novo vodstvo v obdobju 2012-2016. Soglasno so bili v UO združenja ZŠAM Trebnje izvoljeni Stane Longar, Ciril Gorenc, Zvonko Muhič, Franc Knez in Tone Lavrič, mesto predsednika pa so za 4 leta zaupali dosedanjemu podpredsedniku Igorju Skolu.

Po uspešnih izvolitvah je sledilo podeljevanje priznanj in plaket najzaslužnejšim, kakor tudi podeljevanje članskih izkaznic novim članom. Podeljenih je bilo kar nekaj stažnih značk za 5, 10, 20 in 30 let članstva. Značko s srebrnim vencem je za izvrstne rezultate na državnem tekmovanju poklicnih voznikov (1.mesto) prejel Marko Bale. Za dolgoletno delo na področju varnosti v cestnem prometu so bili podeljeni trije znaki »Agencije za varnost prometa«, prejeli pa so jih Marjan Krmelj (zlati znak AVP), Franc Lokar (srebrni znak AVP) in Franc Čepin (bronasti znak AVP). Plaketo z zlatim vencem je za dolgoletno članstvo in delo v združenju ZŠAM prejel Jože Uhan iz Štefana, plaketo s srebrnim vencem pa je za dolgoletno članstvo in delo v združenju prejel Franc Kos.

Pod točko razno je sledilo družabno srečanje s pogostitvijo, ki so jo pripravili gostinci Galaksije. Prijetno srečanje se je nadaljevalo do poznih popoldanskih ur ob melodijah ZŠAM-ovih harmonikarjev in dobri kapljici.

Igor Skol, novi predsednik ZŠAM TrebnjeNovi predsednik ZŠAM-a Igor Skol je za Cajtng povedal: "Dosedanji predsednik Pavel Jarc je letvico, ki ponazarja delo, dvignil zelo visoko, kar pomeni, da je svoje delo opravljal več kot odlično. Težko bo nadaljevati njegovo pot, a moji ZŠAM-ovci mi lahko verjamejo, da se bom trudil po svojih najboljših močeh. Prepričan pa sem, da bom tudi v Pavlu našel pomoč, v kolikor jo bom potreboval. Delo v ZŠAM-u sicer poznam, saj sem bil v minulem obdobju podpredsednik, a ko si enkrat sam predsednik, vse skupaj postane zahtevnejše, težje, odgovorneje. Zato se ob tej priložnosti našemu predsedniku zahvaljujem za ves njegov trud in vloženo delo. Če dovolite, bi za konec izrekel še nekaj zahval najzaslužnejšim za realizacijo in pomoč pri današnjem občnem zboru - hvala torej Galaksiji za izvrstno pogostitev, našim harmonikarjem za glasbene točke, g. Marjanu Krmelju predsedniku delovne komisije, ki je spretno in profesionalno izpeljal občni zbor, vsem gostom, še enkrat g. Pavlu Jarcu za vse dosedanje delo in skrbno vodenje našega združenja, kakor tudi vašemu mediju, ki že leta skrbno spremlja naše delo. In nenazadnje - srečno in varno vsem članom in vsem udeležencem v prometu želi novi OU ZŠAM Trebnje."

(gs)

Komentarji