Kdo je zadolžen za čiščenje pločnikov na novozgrajenem nadvozu pri krožišču pri Mercatorju?

Pismo bralca ...

Imam pripombo in vprašanje. Pri nadvozu v krožišču pri Mercatorju, nad železnico, ki pelje v smeri Sevnice (nova cesta od krožišča proti Trimu, op. ur.), mi nekaj ni čisto jasno. Pločnik na nadvozu železnice v smeri Novega mesta je očiščen peska zimskega posipavanja, pločnika na nadvozu železnice v smeri Sevnice pa imata še vedno nekaj centimerov peska. Čigava sta pločnika?

Roleristi niso mogli rolati po pločniku, zato so zavili na cesto, kar pa so s hupanjem "pozdravili" vozniki avtomobilov.V soboto, 04. 05. 2013, nekaj po 17. uri, sem gledal rekreativce na rolerjih, ki so zaradi nezmožnosti vožnje po pločniku vozili po cesti. Vozila so trobila, ker so ovirali promet, ampak kam naj gredo, če je nekdo pozabil očistiti pločnika. Vsi ostali pločniki so dokaj dobro očiščeni, samo ta dva - na nadvozu železnice proti Sevnici, pa nimata lastnika?? Ali pa se še ne ve, kdo ju mora očistiti.

Cajtng, organizirajte akcijo pa pridemo, da pomagamo rekreativnim rolarjem.


Darko Kastelic, Trebnje

 

PRIPIS 10.05.2013 ob 12.30: Danes smo opazili, da sta pločnika že vzorno očiščena, na našo prošnjo pa je odgovor podal direktor Komunale Stanko Tomšič, ki je povedal: "Pločniki od krožišča pri Mercator centru proti Trimu niso predmet pogodb za vzdrževanje javnih poti oziroma javnih površin med Komunalo Trebnje d.o.o. in KS Trebnje. Je pa KS Trebnje čiščenje omenjenih pločnikov danes posebej naročila, na podlagi česar smo čiščenje izvedli." (GS)

 

 

Pločniki od krožišča pri Mercator centru proti Trimu niso predmet pogodb za vzdrževanje javnih poti oziroma javnih površin med Komunalo Trebnje d.o.o. in KS Trebnje.

Je pa KS Trebnje čiščenje omenjenih pločnikov danes posebej naročila, na podlagi česar smo čiščenje izvedli.

Komentarji

zeco (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
10. maj 2013
ob 19:20

Res je, znotraj naselja mora občina poskrbeti. Drugače pa cesta čez center Trebnjega je bila po starem režimu državna cesta (lahko da je uradno še vedno državna), vendar z novo ureditvijo krožišč in prekategorizacije hitre ceste, postane ta cesta kategorije LG. Ali je DRSC in občina že sklenila ta dogovor to še ne vem.
Kot rečeno, važno je da urejena zadeva.

vajenc (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
10. maj 2013
ob 19:16

Drugače pa - očitno se iz tiste pisarne, kjer je uradnik, ki je zadolžen za te stvari, ne vidi do vseh pločnikov. Kakšna nadzorna služba ali pa logika (da bi se kdo sam spomnil, kdaj je kaj treba nardit) pa očitno tudi ne deluje.

Torej, ne vidim nič slabega v tem, če se nek problem sporoči na občino, cestno podjetje, komunalo. Ali pa v Cajtng, če ne gre drugače. Samo da se uredi.

vajenc (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
10. maj 2013
ob 19:08

Zeco, malo bi te popravil, če dovoliš ;-)

Tudi cesta od centra Trebnjega do krožišča pri Mercatorju (torej Goliev trg, Gubčeva, Stari trg) in tudi tista mimo Trima (Prijateljeva) - obe sta državni cesti, ki pač potekata skozi naselje. Zato mora za vzdrževanje določenih površin poskrbeti občina.

ZAKON O CESTAH:
62. člen
(vzdrževanje prometnih površin ter objektov in naprav v naseljih)
(1) V območju meje naselja občine vzdržujejo prometne površine, objekte in naprave na, ob ali nad voziščem državne ceste, ki so v funkciji javnih površin naselja:
– odstavne pasove, odstavne niše, parkirne površine, avtobusna postajališča in podobne prometne površine, namenjene odvijanju prometa v naselju;
– podhode in nadhode za pešce ali kolesarje;
– cestno razsvetljavo, semaforje ter drugo prometno signalizacijo z zunanjo ali notranjo osvetlitvijo s pripadajočim napajanjem, vključno z oskrbo z električno energijo;
– kolesarske steze in pločnike;
– zelene površine in urbano opremo v območju cestnega sveta.

zeco (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
10. maj 2013
ob 12:18

Bravo!!

Verjetno je (bo) potrebno več stvari objaviti v medijih, se bo mogoče potem kaj več premaknilo v tej naši občini...

aleš 44 (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
10. maj 2013
ob 12:11

ha ha ha
dons čistijo pločnike na viaduktu!

zeco (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
10. maj 2013
ob 6:26

Oba krožišča in cesta do Mirne je državna cesta in mora skrbeti za cesto DRSC (verjetno ima pogodbenega izvajalca). Za cesto od centra Trebnjega do krožišča in potem od krožišča do Trimota pa je občinska cesta in mora za to poskrbeti občina. (ta ima tudi svojega izvajalca za ta dela)
Ker je to nova cesta, sklepam, da občina tega odseka še nima v občinskem odloku in je možno da izvajalci del še nimajo tega zavedenga v svojih delih.
Zavedati se morate, da ko je cesta odprta, še nekaj časa (beri tudi let) lahko mine, preden je vse urejeno tako kot mora biti (beri dokumentacija).
Je pa vsekakor tole žalostno.
Samo za info: DRSC do lani še ni imela uradno zavedene AC mimo Trebnjega, pa vsi vemo, da se že nekaj let peljemo po njej.