Imate težave z drogami? Po pomoč se lahko obrnete tudi na Društvo Projekt Človek v NM

Poslali ste nam ...

Društvo PROJEKT ČLOVEK je nevladna, humanitarna organizacija, katere glavna aktivnost je izvajanje strokovno-terapevtskih programov, ki so namenjeni osebam, ki se soočajo z različnimi oblikami zasvojenosti in njihove svojce. V Sloveniji uspešno delujemo že 17 let. Slika je simbolična!Osnovno poslanstvo naše organizacije je humanitarnost, strokovna pomoč zasvojenim, zagovarjanje abstinence ter kvalitetno življenje brez drog.

Programi so prilagojeni potrebam, ki jih izkazujejo naši uporabniki; informiranje in svetovanje po telefonu ali internetu, informativni prvi pogovori, program za tiste, ki prejemajo nadomestno terapijo, za abstinente, ki potrebujejo podporo pri spoprijemanju z vsakdanjimi življenjskimi težavami, program za aktivne uživalce prepovedanih drog.

Socialna rehabilitacija zasvojenih, ki jo izvajajo različni strokovnjaki, laični delavci in delavci s premagano izkušnjo zasvojenosti, vključuje: delovno terapijo, različne oblike psihoterapije, svetovanje, športne, kulturne in ustvarjalne dejavnosti, različna izobraževanja v obliki seminarjev, ter vzporedno terapijo za družine.

Društvo Projekt Človek je nevladna, neprofitna organizacija, ki deluje na področju zasvojenosti. V oktobru 2011 so v Novem mestu odprli nov sprejemni in dnevni center za zasvojene osebe, delujejo pa na širšem območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine.

V okviru Sprejemno-dnevnega centra Novo mesto izvajamo različne individualne programe, ter program dnevnega centra (varno abstinenčno okolje, individualno in skupinsko terapevtsko delo, izvajanje družabnih, športnih in ustvarjalnih aktivnosti).

Sprejemno – dnevni center se nahaja na Cvelbarjevi ulici 2 v Novem mestu.  Če imate kakršne koli težave povezane z lastno zasvojenostjo ali zasvojenostjo bližnjih, potrebujete pomoč, informacije ali nasvet, se lahko obrnete na nas in skupaj bomo poiskali rešitev. Pogovor je anonimen, brezplačen in brez obveze za vključitev v program »Projekt Človek«.  

 

Davorin Klobučar, delovni inštruktor,  Društvo Projekt človek

  • Kontakt: Tel.: 031 311 989, 059 770 352
  • email: scdc.nm@projektclovek.si,
  • www.projektclovek.si

Komentarji