ZBOR KRAJANOV: Romska problematika v KS Račje selo veliko hujša, kot je videti v javnosti

V gasilskem domu na Račjem selu je v petek, 30. avgusta 2013, s pričetkom ob 20. uri, potekal zbor krajanov KS Račje selo. Na dnevnem redu je bila, če izpustimo točko razno, le ena točka – romska problematika.

Ker je bil predsednik KS Račje selo Darko Pekolj, kot je dejal, čedalje pogosteje deležen klicev krajanov glede romske problematike, na vsa vprašanja pa ni znal odgovoriti, se je odločil, da k reševanju tega problema pristopijo širše. K sodelovanju oz. dialogu o zelo pereči problematiki je pozval Občino Trebnje (odzval se je podžupan Silvester Prpar), Policijo Trebnje (na zbor KS sta prišla komandir Željko Hvalec in vodja policijskega okoliša Dejan Kavšek) in Center za Socialno delo (udeležili sta se direktorica Tina Plazar in strokovna delavka Mateja Kozlevčar).

Po uvodnem pozdravu predsednika KS Račje selo Darka Pekolja in predstavitvi problematike, so besedo dobili povabljeni gostje, ki pa so že med samim nagovorom težko povedali vse do konca, kajti vaščani KS Račje selo so stežka zadrževali besede. Če zapišemo, da se je zbor krajanov zaključil ob 22.45, lahko pa bi potrajal še krepko preko polnoči, potem je verjetno povedano vse. Krajani so namreč izpostavili toliko problematike z Romi, da bi lahko vprašanja zastavljali še dolgo v noč.

Skupaj s povabljenimi gosti so sinoči na Račjem selu poskušali reševati romsko problematiko, na sliki z leve Tina Plazar, Mateja Kozlevčar, Dejan Kavšek, Željko Hvalec, Darko Pekolj in Silvester Prpar.Na nekaj vprašanj in izpostavljenih problemov so gostje sicer našli odgovore, na večino pa žal ne. Tako »sociala«, kot tudi Policija, sta namreč izpostavila, da nimata kompetenc za konkretnejše ukrepanje oz. represijo. Iz navedenega se je dalo razbrati, da tudi tu "riba smrdi pri glavi", ali drugače – tudi tu se je izkazalo, da je slovenska zakonodaja tako zelo pomanjkljiva, da nemalokrat (pa ne bi smela prav v nobenem primeru) ščiti tiste, ki jo kršijo, medtem ko pošteni ljudje - tudi za ceno svojega varstva - ne smejo ukrepati zoper kršitelje.

 

SMO RES ENAKOPRAVNI?

Pred časom smo pisali o streljanju v romskem naselju (in tudi o prestreljenih tablah), a ta problem seveda še zdaleč ni edini. Krajani KS, na zboru se jih je zbralo blizu 50, so povedali tudi, da se Romi z motorji vozijo po njihovih kmetijskih zemljiščih oz. obdelovalnih površinah, na veliko kradejo poljščine z njihovih vrtov (tega ni za kg ali dva, temveč nakradejo po 100, 200 in več kg), da se vozijo z neizpravnimi vozili, da hodijo kar njihovem po zemljišču, da jih zasačijo celo v garaži pri kraji goriva, pa jim ne smejo (nekateri tudi ne upajo) nič, da se romski konji pasejo po njihovih travnikih, da Romi hodijo po gozdovih in kradejo les oz. drva, da kradejo celo tudi s smetišča (deponije Globoko), kar ne rabijo, pa pustijo kar v gozdovih, itd. Omenili so tudi krivolov, večerno kurjenje kablov, kar povzroča smrad v vasi, nenazadnje pa gre tudi za strupene izpuste plinov. Seveda Romi tudi, po besedah vaščanov, puščajo svoja vozila kar sredi ceste, ustrahujejo ljudi, tudi otroke v šoli, in še bi lahko naštevali.

Romsko (na črno narejeno) smetišče nasproti njihovega naselja, kjer so veliki kupi železa (pa tudi strupeni akumulatorji), bi naj Občina Trebnje, kot je poudaril Darko Pekolj, že pred petimi leti sanirala, nato pa dostop do njega tudi zavarovala z ograjo (menda bi naj dobili že tudi ponudbo za 20.000€), a do realizacije tega nikoli ni prišlo. Krajane je med drugim zmotilo tudi to, da namerava Občina Trebnje Romom zgraditi čistilno napravo, seveda na vse to, kar so jim v minulem obdobju že izgradili (samo lani je bilo namreč v romsko naselje vloženih 450.000€). Vaščani se tudi sprašujejo, kdo je tu manjvreden – civili, ki pošteno delajo in želijo le varno živeti in zavarovati lastne interese ali Romi, ki ne delajo in kradejo, če pa se jih že dobi, pri tem tudi ostane.

 

KRITIKA NA DELO POLICIJE IN CENTRA ZA SOCIALNO DELO

Na Policijo so leteli očitki, da pozno pridejo na kraj dogodka, ko so klicani, ravno tako pa so krajani (med drugim) policistom očitali, da premalo nadzorujejo vožnjo Romov. Ker je ena izmed krajank izpostavila, da večina Romov še zdaj ne zna pisati (niti brati), se je drugi krajan na to odzval z besedami – kako imajo potem lahko izpit za avtomobile oz. od kod jim le-ta? Zbor razjarjenih krajanov je šel tako zelo daleč, da je eden od krajanov komandirju PP Trebnje Željku Hvalcu celo navrgel, da če ni sposoben urediti romske problematike, da ni sposoben komandir, češ da se v zasebnih podjetjih natanko ve, kaj mora nekdo narediti in da tam delavce, ki svoji nalogi niso kos, nadomestijo z drugimi, boljšimi.

Center za socialno delo je bil deležen veliko kritik, da Romom daje preveč pomoči in subvencij. Mateja Kozlevčar je na vprašanje krajana KS pojasnila, da štiričlanska romska družina prejme okoli 600€ denarne pomoči in 200€ otroškega dodatka, direktorica CSD pa, da Rome ne obravnavajo privilegirano, temveč tako, kot vse občane oz. kot jim to zapoveduje Zakon, ki pa ni za Rome popolnoma nič drugačen kot za takoimenovane – civile.

Okrog 50 vaščanov se je zbralo v in pred gasilskim domom na Račjem selu.Krajani so med drugim predstavnici CSD vprašali tudi – od kod Romom toliko avtomobilov (med katerimi so tudi taki, katerih se ne bi branili managerji), če so prejemniki socialne pomoči in nenazadnje - od kod Romom toliko denarja, da je v naselju več veselic, kot v Trebnjem, na njih pa nastopajo večji zvezdniki, kot si jih lahko civili privoščijo ob največjih dogodkih. Eden izmed krajanov je tudi povedal, da so pred novim letom v KZ Trebnje namesto hrane (ki jim s strani CSD pripada) kupili za 1.300€ pirotehničnih sredstev, kar pa je podžupan, sicer zaposlen v KZ Trebnje, kategorično zavrnil z besedami, da se pri njih hrane ne da »pretopiti« za pirotehniko, nenazadnje pa se ti artikli tudi prodajajo v različnih enotah.

 

VAŠČANI SO SVOJE POVEDALI, SEDAJ STE NA VRSTI URADNIKI!

Ob koncu sestanka so navzoči sprejeli sklepe, da se taki zbori krajanov oz. okrogle mize na to temo morajo nadaljevati, k sodelovanju pa bi bilo potrebno povabiti tudi predstavnike Romov, pa tudi Komunale, okoljevarstvenike, Zavod za zaposlovanje, itd. Občani so od podžupana med drugim zahtevali tudi, da jim Občina Trebnje povrne škodo, katero so povzročili Romi (potem pa naj oni sredstva izterjajo od Romov), a jim podžupan tega ni mogel obljubiti, je pa dejal, da bo videl, kaj se da narediti z rebalansom proračuna.

Izmed trebanjske politične elite, če izpustimo že omenjenega Prparja, se je zbora krajanov udeležil le občinski svetnik Gregor Kaplan (DSD), ravno z njegovimi besedami (ne dobesedno) pa bomo tudi končali zapis: »Krajani KS Račje selo so z zborom krajanov že povedali svoje. Žogica je sedaj na strani CSD, Policije in Občine Trebnje!«

Omenimo, da je bil na zbor krajanov vabljen tudi romski svetnik Matija Hočevar, ki je udeležbo obljubil, prišel pa ni. Ker so tako želeli krajani KS Račje selo, pa zapišimo še to, da se župan Alojzij Kastelic zbora krajanov o tako zelo pereči problematiki ni udeležil, ker je praznoval rojstni dan.

 

(GS)

Komentarji

vajenc (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
31. avgust 2013
ob 21:41

Čimveč takih sestankov. Samo bi bilo pa zanimivo, če bi enkrat bili prisotni tudi cigoti. Upam, da se ne bi začeli streljat, ker medsebojne obtožbe bi verjetno letele.

levak (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
31. avgust 2013
ob 15:01

Svaka jim čast policistom, danes so že ustavili na delu zlikovce na vozu z konji ko so imeli pod plahto drva...no ne drva ampak kar cele hlode.......in to kar na cesti........če bo šlo to naprej in bodo kaznovani dotični potem super.......drugače pa psi lajajo karavana gre naprej........BRAVO POLICISTA.....