Tudi v občini Mokronog-Trebelno imajo svoj OPN, potrjen tudi odlok o skupni občinski upravi Mirnske doline

MOKRONOG, 11. december 2013 – Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je na svoji 19. redni seji sprejel Občinski prostorski načrt. Dokument, ki so ga pripravljali pet let in pol, prinaša nova stavbna zemljišča in možnosti za razvoj. Potrdili so tudi odloke o ustanoviteljskih pravicah v javnih zavodih in podjetju.

„S sprejetjem prostorskega akta zaključujemo več kot pet in pol letno burno usklajevanje novega občinskega prostorskega načrta. Za našo občino to pomeni začetek nekega novega obdobja, pomeni prehod v tretjo generacijo prizadevanj in uresničevanj vizije razvoja občine. Tako bomo lahko začeli uresničevati svoj sen o novi podjetniški coni, skupaj z njo pa bodo domači in tuji podjetniki laže in bolj smelo načrtovali razvoj obstoječih in novih dejavnosti,“ je bil po sprejetju dokumenta zadovoljen Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver.

Višja svetovalka za okolje in prostor Mateja Podgoršek, ki je bila v pripravo dokumenta vključena zadnji dve leti, pa dodaja: „Nova industrijska cona bo zrasla v Puščavi. Zanjo bomo že naslednje leto začeli pripravljati občinski podrobni prostorski načrt. Poleg tega velja omeniti še možnost inovativnega projekta, ki je v svetu sicer že precej pogost, gre za ekološko naselje, t. i. Eko village v Radni vasi. Sicer pa je občina z OPN pridobila več kot 110 hektarjev stavbnih zemljišč, od tega je 37 ha popolnoma novih. Dokument je na drugi strani tudi podlaga za legalizacijo večine gradenj, predvsem tistih na vinogradniških območjih.“.

Novi OPN bo pravnomočen konec leta. Postopki legalizacije in pridobivanj dovoljenj za novogradnje se bodo tako lahko začeli. Nove stanovanjske cone so najprej predvidene na območju vzhodno od trškega jedra v Mokronogu, v velikosti približno 2 ha, območje med državno in Florijansko cesto v Mokronogu pa bo zaradi varovanja naselbinske dediščine dovoljeno urejati postopno, to je iz jedra navzven.

Ostali sklepi ... Tudi v Mokronogu so včeraj – prav tako kot na Mirni – v drugi obravnavi potrdili odloke o ustanovitvi javnih zavodov Zdravstveni dom Trebnje, Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje ter javnega podjetja Komunala Trebnje. Člani občinskega sveta pa so v prvi obravnavi potrdili tudi odlok o skupni občinski upravi Mirnske doline – občinam Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna se pridružuje tudi Trebnje.

 

(PK)

Komentarji