V Šentrupertu so dočakali javno razgrnitev občinskega prostorskega načrta

ŠENTRUPERT, 26. september 2012 – Danes se v Šentrupertu začenja 30-dnevna javna razgrnitev občinskega prostorskega načrta, s katerim v občini načrtujejo prihodnji razvoj in v katerem bodo omogočili nova območja za stanovanjsko in poslovno gradnjo. Javna obravnava bo 18. oktobra.

Načeloma sprememb v OPN-ju naj ne bi bilo več, pravijo na občini Šentrupert.Bistvene novosti, ki jih prinaša novi OPN, so štiri.

  1. vris novih, zazidljivih parcel ter ažuracija obstoječih stavb, katerih deli so bili do sedaj na kmetijskem zemljišču, s čimer bodo lastniki znotraj določenih omejitev dobili možnost legalizacije in dograditve.
  2. v vinogradniškem območju so vsem, ki so dali pobudo, omogočili vris stavbnega zemljišča, da bodo tudi po uveljavitvi novega OPN lahko še vedno postavili zidanico. Ob tej priliki na občini pozivajo vse, ki bi želeli v prihodnje graditi, naj si pred sprejetjem OPN priskrbijo ustrezno dokumentacijo, ker bo potem gradnja bistvena težja, pogoji pa skladno z novimi evropskimi smernicami bolj zaostreni.
  3. osredotočili so se na prometna vozlišča in poskrbeli za nove prostore za obrtno-poslovne in servisne dejavnosti ter možnost širitev naselij.
  4. pomembna sprememba se nanaša na kompleks zaporov na Dobu, kjer so se z nosilci urejanja okolja tudi na pobudo države z določenimi omejitvami uspeli dogovorili za širitev gradnje za potrebe zaporov.

Načeloma sprememb naj ne bi več bilo. Možno je vračanje parcel iz zazidalnih v kmetijske – to je vedno zaželeno – medtem ko same nove pobude bo zelo težko upoštevati, razen kjer bi bilo možno še, da je nekakšna ažuracija že obstoječih stavb. Določene smernice mislim, da bodo obveljale tudi 20 in več let, pojasnjuje višji svetovalec za okolje in prostor na občinski upravi Občine Šentrupert, dr. Iztok Kováčič.

Zainteresirani se bodo tako v 30 dneh javne razgrnitve seznanili z občinskim prostorskim načrtom. Pripombe bodo vsi zainteresirani lahko oddali na predpisanem obrazcu, ki bo/je dostopen na spletni strani Občine Šentrupert, posamezni izvodi pa bodo dostopni tudi v občinskih prostorih in na oktobrski javni obravnavi. Na občini poudarjajo, da so strateške stvari, ki so jih kot občina zagovarjali, po trdih pogajanjih z nosilci urejanja okolja uspeli dobiti.

(pk)

Komentarji