V Šentrupertu potrdili letne programe, razpisi že prihodnji teden

ŠENTRUPERT, 27. februar 2013 – Na včerajšnji, 20. redni seji Občinskega sveta Občine Šentrupert, so člani in članici potrdili letne programe dela na področju kulture, športa in socialnega varstva. Razpisi za sofinanciranje teh programov bodo objavljeni 6. marca, občina pa bo prek različnih razpisov razdelila nekaj manj kot 63 tisočakov.

(Foto: LaPeGo)Gre za razpise s področja kulture, športa, socialnega varsta, kmetijstva in turizma ter programov, ki niso predmet drugih razpisov, za katere Občina Šentrupert letos namenja dobro petino več denarja kot lani.

„To povišanje gre predvsem na račun povečanja sredstev za javni razpis za razvoj kmetijstva in podeželja, in sicer za naložbe v kmetijska gospodarstva. Ta ukrep smo v letu 2012 izpustili, vendar smo ugotovili, da so potrebe velike, zato smo uvedli sredstva za ta namen nazaj. In pa v letu 2013 ponovno uvajamo razpis za sofinaciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov, to so tako imenovana županova sredstva. Tudi tu ugotavljamo, da je veliko vlog, ki prihajajo naslovljene na župana in se ne morejo financirati iz drugih razpisov, ker gre za drugačne vsebine,“ je pojasnila direktorica občinske uprave Občine Šentrupert Mateja Jazbec.

Občina sicer za kulturo letos namenja dobrih 347 tisoč evrov, največ za sofinaciranje delovanja knjižnične in galerijske dejavnosti, na razpisu pa bo razdelila 19.200 evrov za javne kulturne programe in projekte. Kot vsako leto bo občina za delovanje Občinskega pihalnega orkestra Sv. Rupert namenila 9.000 evrov. Na podlagi včeraj sprejetega pravilnika o sofianciranju letnega programa športa v občini bodo v Šentrupertu za šport namenili 5.400 evrov. Mateja Jazbec (Foto: LaPeGo)Velik del proračuna občina namenja tudi za izvedbo letnega programa socialnega varsta – od dobrih 168 tisoč evrov je 104 tisoč evrov namenjenih sofinanciranju stroškov bivanja 14 starejših oseb v domovih za starejše, 26 tisočakov pa je namenjenih izvajanju storitve pomoči na domu. Del sredstev porabi za enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka, enkratno denarno pomoč socialno ogroženim ter plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. Na razpisu pa bo občina za sofinanciranje programov humanitarne dejavnosti, dela z zasvojenimi, preventivne programe za ogrožene skupine orok, mladostnikov, za preprečevanje nasilja v družini in programov v posebnem interesu občine (Zdrave občine, Starosti prijazna občina, Živimo zdravo) razdelila 6.263 evrov.

Poleg razpisov na podlagi sprejetih letnih programov bo občina razdelila še 16 tisoč evrov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, 11 tisoč za sofinanciranje turističnih prireditev v občini in pet tisoč za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov, t. im. županova sredstva.

Vsi javni razpisi in pozivi bodo 6. marca objavljeni v posebni izdaji Obveščevalca, ki ga bodo v nabiralnik prejela vsa gospodinjstva v občini, dosegljivi in predstavljeni pa bodo tudi na spletni strani občine www.sentrupert.si in v glavni pisarni občinske uprave.

 

(PK)

Komentarji

Gadek (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
27. februar 2013
ob 13:31

Se zdi, da v tej državi funkcionira samo še Šentrupert...

V zdravi kmečki logiki, delu in poštenju je očitno prihodnost.