V Šentrupertu na konstitutivni seji prisotnih vseh devet svetnikov

V OS sta dva nova obraza, vsi pa so nestrankarski.ŠENTRUPERT, 28. oktober 2010 – Na 1. redno sejo Občinskega sveta Občine Šentrupert je prišlo vseh devet svetnikov, ki so bili izvoljeni po večinskem sistemu. Med devetimi svetniki sta le dva nova, vsi pa so nestrankarski. Župan je ostal Rupert Gole.

Popoldansko konstitutivno sejo je vodil najstarejši član občinskega sveta Franc Bartolj. Sicer pa so v devetčlanskem svetu še Alojz Gregorčič, Anton Rugelj, Ludvik Ahlin, Izidor Kovaljev, Jurij Bizjak, Ruža Brcar, Marko Gričar in mag. Ksenija Radminič Virant. Slednja sta novinca med svetniki. Vsi pravijo, da se bodo v prvi vrsti zavzemali za nadaljevanje projektov, ki se že izvajajo, delovali pa bodo v dobro občine in njenih prebivalcev.

Za poročanje o izidu volitev in potrditev mandatov članov so izvolili mandatno komisijo, ki so jo sestavljali predsednik Alojz Gregorčič in člana Ruža Brcar in Anton Rugelj. Izvolili pa so tudi tričlansko komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot stalno delovno telo: predsednik je Franc Bartolj, člana pa Alojz Gregorčič in Jurij Bizjak. Prihodnja seja naj bi bila novembra, predloge za člane delovnih teles pa bo tričlanska komisija sprejemala en teden.

Sicer pa je zbrane svetnike nagovoril tudi župan Rupert Gole, ki jim je najprej čestital za izvolitev, sicer pa povedal, da si želi vsaj tako plodovito, uspešno, kreativno in inovativno delo, kot je bilo v prvem mandatu. Da bodo torej imeli, tako kot po prvem, tudi po drugem mandatu kaj pokazati. »Načrti so pravzaprav že izdelani. Kar nekaj projektov se bo nadaljevalo, nekaj projektov, ki niso bili začeti v prvem mandatu, se bodo sedaj, nekaj pa je tudi popolnoma novih idej. Vsekakor je vrtec tisti, ki se bo zaključil najprej. Pričakujemo tudi nadaljevanje izgradnje glavne vpadnice v Šentrupert, začelo se bo delo na projektni dokumentaciji za vzpostavitev lesno-predelovalnega centra v vojašnici Puščava, kar je pogojeno s sprejetjem OPN-ja, ki naj bi bil zaključen v naslednjem letu, čaka nas ureditev trga, sigurno pa bomo naredili tudi naslednji korak izgradnje doma starejših,« pravi novi stari župan.

(Petra Krnc)

Komentarji