Šentrupert zaradi novih nepovratnih sredstev in ZUJF-a spreminja proračun za 2014

ŠENTRUPERT, 13. december 2013 – Občinski svet Občine Šentrupert je na svoji 26. redni seji potrdil odloke o ustanovitvi javnih zavodov in javnega podjetja, potrdil pa je tudi spremembe proračuna za prihodnje leto, ki je sicer na prihodkovni in odhodkovni strani visok približno 4,1 milijona evra.

Proračun Občine Šentrupert za leto 2014 je bil sprejet konec decembra 2012. Izhodišča za pripravo proračuna so se v enem letu spremenila, predvsem zaradi Zakona o uravnoteženju javnih financ, poleg tega pa so spremembe potrebne zaradi gradnje Čistilne naprave Dob in dveh mednarodnih projektov, v katera je vključena občina.

„Mi smo pridobili nepovratna sredstva za dva mednarodna projekta – Rusalca in Remida – in že to je razlog, da je bila ta sprememba proračuna za leto 2014 nujna. Na občinski seji smo ga tudi potrdili. Dogovorili pa smo se, da že v februarju naslednje leto s svetniki sedemo skupaj in pripravimo tudi rebalans proračuna za naslednje leto, kajti nekateri podatki s strani države glede prihodkov v občinski proračun so zaenkrat še neznanka,“ pravi župan Občine Šentrupert Rupert Gole.

 

Šentrupert energijsko pametno mesto

Remida je mednarodni projekt energijsko pametnih mest, ki traja od marca 2013 do maja 2015, in za katerega je Šentrupert na podlagi razpisa v okviru programa Mediteran pridobila 136 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Drugi projekt, ki se je začel julija letos in se bo zaključil konec leta 2016, pa je Rusalca. Gre za razvojni projekt, pri katerem med drugim sodelujeta tudi Inštitu Jožef Štefan in Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto. Celoten projekt je ocenjen na nekaj več kot 852 tisoč evrov, od tega v Šentrupertu dobrih 194 tisoč evrov, pri čemer bo polovico sofinancirala Evropska komisija.

Ostali sklepi ... Tudi člani Občinskega sveta Občine Šentrupert so včeraj sprejeli odloke o javnih zavodih Zdravstveni dom Trebnje, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Zdravstveni dom Trebnje in Knjižnica Pavla Golie Trebnje ter javnem podjetju Komunala Trebnje, v skrajšani obravnavi pa potrdili odlok o ustanovitvi skupne Občinske uprave Mirnska dolina. Potrdili so tudi odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in v prvi obravnavi odlok o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo.

Strinjali so se še s spremembo cene programov v vrtcu Čebelica – cena za prvo starostno obdobje je 427,97 evra, za drugo pa 334,85 evra. Tudi v Šentrupertu v okviru programa pomoč družini na domu subvencionirajo 60 % polne cene, tako da bo nova, nižja cena ure za uporabnika 6,29 evra.

 

(PK)

Komentarji