Rupert Gole: "Zapraviti zgolj zagotovljen proračun ni kakšna posebna znanost ..."

Pred dobrima dvema tednoma smo v članku Občina Trebnje zadolžena skoraj 5 mio evrov, rebalans pa med drugim prinaša še višje plače med drugim pisali tudi o zadolženosti Občine Trebnje, ki je po poročanju portala Trebanc.net relativno velika. Občina Trebnje je zadolžena skoraj 5 milijonov evrov. Ker se o občini Šentrupert govori in piše le v superlativih, tam pa tam pa se sliši tudi, da so zadolženi, smo resnico preverili pri županu občine Šentrupert Rupertu Goletu.

  • Ali je in koliko je torej zadolžena občina Šentrupert?

 »Če si želimo ustvariti celosten pogled na poslovanje tako občine kot recimo firme, potem moramo poznati vsaj nekaj ključnih podatkov poleg višine zadolženosti. Zelo pomembno je tudi to, za kaj se je občina zadolžila. V primeru, da se zadolži izključno za investicijske odhodke, bo s tem povečevala premoženje občine in posledično njenih občanov. Če pa je kredit namenjen tekočim stroškom poslovanja, pa bo seveda ta denar izginil, vrniti pa ga bo kljub temu potrebno. To je recimo trenutno problem naše države, ki potrebuje posojila že za tekoče odhodke. Naj sedaj odgovorim še na vaše vprašanje - trenutna zadolženost občine Šentrupert znaša 1.428.673,52€. Letošnje zadolževanje je že realizirano, v naslednjem letu pa zadolževanje ni predvideno.«V sedmih letih delovanja občine je bilo v občino pripeljanih povprečno dober milijon evrov nepovratnega kapitala vsako leto, pravi župan občine Šentrupert Rupert Gole.

  • Če preračunamo to na število prebivalcev, katerih je cca 2.800, je zadolženost …

»Ja, dobimo naslednjo sliko .... Vsakega "prebivalca smo zadolžili" za približno 510€, vsakemu "prebivalcu pa smo v enakem času ustvarili" za približno 2.787,00€ premoženja, pridobljenega kot nepovratna sredstva. Poudarjam, da operiram samo s pridobljenimi nepovratnimi sredstvi, proračunska sredstva tu sploh niso upoštevana, vendar ravno v tem segmentu se skriva uspešnost neke občine, saj zapraviti zgolj zagotovljen proračun ni kakšna posebna znanost. Občina Šentrupert je zadolžena le za namen investicij in veliko večino investicij izpeljemo s pomočjo nepovratnih sredstev. S temi podatki pa je "bilanca uspeha" neke občine precej bolj jasna. Menim, da bi morale biti primerjave med občinami kar zadeva uspešnosti poslovanja narejene na ta način, saj je le tako možno meriti uspeh in učinek zadolževanja.«

  • Ves čas omenjate nepovratna sredstva. Koliko pa je bilo tegá?

»Pridobljena nepovratna sredstva in nepremičnine neposredno povečujejo premoženje občine, saj so v večini nepovratna sredstva pridobljena - za investicije. V prvem in drugem mandatu je bilo skupaj že počrpanih 3.549.018,20 € nepovratnih sredstev (državnih in evropskih). Trenutno je pridobljenih sredstev in podpisanih pogodb za projekte v teku za 1.625.452,00€ nepovratnih sredstev (državnih in evropskih). Skupaj imamo torej že 5.174.470,20€ nepovratnih sredstev. Poleg tega smo uspeli pridobiti nepremičnino kot neodplačni prenos iz države na občino (bivša vojašnica Puščava), ki je bila sodno ocenjena na 2.631.000,00 €. Če prištejemo še vrednost tega pridobljenega nepovratnega premoženja, je skupni znesek 7.805.470,20 €. Z drugimi besedami - v sedmih letih delovanja občine je bilo v občino pripeljanih povprečno dober milijon evrov nepovratnega kapitala vsako leto.«

 

Je potrebno še kaj dodati? Morda za konec le še nekaj številk, ki pa so v primerjavi z gornjimi - relativno nepomembne. Proračun občine Šentrupert za leto 2013 znaša 5.223.896,40€, na računu pa so 26. avgusta 2013 imeli 48.344,44€. (več v priponki spodaj)

Občino Šentrupert kot funkcionar vodi župan, podžupana(-ov) nimajo, zaposlenih pa imajo 8 javnih uslužbencev. Mala vojska, pa tako uspešna. Čestitke!

 

(LM)

Komentarji