POŠTENO! Janković podal odstopno izjavo, na vrsti je Janez Janša. Pa tudi Alojzij Kastelic!

Zamrznjeni predsednik Pozitivne Slovenije in župan Ljubljane Zoran Janković je sinoči pozno zvečer, potem, ko si je predhodno ogledal oddajo Pogledi Slovenije, podal svojo odstopno izjavo, ki je sicer še brez datuma, a bo datum vpisan tistega dne, ko bo vlada tudi dejansko imenovana.

Foto: Twitter / Zoran JakičS svojim dejanjem je ugodil tistim strankam, ki želijo sestaviti koalicijo brez njega osebno, a s Pozitivno Slovenijo. Zoran Janković se je torej - državotvorno - umaknil, čeprav sam, kot pravi, ni bil nikoli ovira. Svoje prepričanje nadgrajuje z besedami, da je razlika med njegovo Ljubljano in Slovenijo očitna, saj Ljubljana napreduje, medtem ko Slovenija propada.

Sedaj je na Janezu Janši, predsedniku vlade, da odstopi tudi sam, s čimer bi tudi on, glede na poročilo KPK, državljanom vrnil zaupanje v pravno državo. Seveda bi bilo več kot dobrodošlo, da bi isto potezo potegnil tudi že pravnomočno obsojeni trebanjski župan Alojzij Kastelic.

DVOMI O KASTELČEVI IZOBRAZBI -  Na Srednji trgovski šoli v Mariboru ne vedo nič o tem, da bi župan Alojzij Kastelic leta 1994 obiskoval njihovo srednjo šolo. Več na Delo.si ...

V nadaljevanju objavljamo zapis, katerega smo zasledili na Delo.si, pod njim pa je podpisan novacdani1971. Govori o 21-tih temeljnih načelih države za 21. stoletje, katerega bi morala vlada sprejeti, s poštenim delom pa vidi avtor izhod iz krize v 10-tih letih.

Bi kakšen člen črtali, katerega dodali?

 

(GS)

 

Dame in gospodje, prišel je čas, ko bo treba položiti račune na mizo. Slovenci s(m)o živeli daleč preko svojih zmožnostih, vlade od Peterleta, preko Drnovška, Ropa, Janše in Pahorja pa so to podpirale z najemanjem kreditov za pokrivanje vseh socialnih, medgeneracijskih, izobraževalnih, zdravstvenih, infrastrukurnih in ostalih problemov skupnega pomena. Predvsem pa so se zakreditirali taki, ki jih označujemo za tajkune, saj so v »velikem poku« izgubili velik delež svojega (kreditiranega« premoženja. Pa tudi mali ljudje so se prekomerno zadolževali, saj so bili krediti zelo ugodni, ljudje pa itak menijo, da je treba imeti boljši avto (bajto, bazen…) kot sosed.

Vsekakor pa bo potrebno zategniti pasove in začeti živeti tako razsipno, kolikor bomo ustvarili. In teh 21 načel vodi k temu, da parafraziram g. Churchila: Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.

 1. Striktno se uporablja zakonodaja, ki osumljencu za kazniva dejanja onemogočiti razpolaganje s premoženjem pred pravnomočno obsodbo
 2. Revizija VSEH postopkov lastninjenja in revizij ob lastninjenju. Vseh, brez izjeme. Zastaralni rok je enak kot zastaralni rok za vojne zločine, torej zastaralnega roka NI!!
 3. Procesirati VSE tajkune in kriminalce, ki so se okoristili v tranzicijski noči.
 4. Potrebna je POPOLNA lustracija v sodniški službi. Sodniška služba nima več trajnega mandata, ampak največ petletni.
 5. Združevanje v sindikate je v javnem sektorju je zakonsko regulirano, tudi z prepovedjo stavke. Uslužbenci v javnem sektorju, katerih izobrazbo je plačala država (glej točko 8) delajo na dekret dvojno dobo plačanega izobraževanja in so lahko po potrebi države premeščeni kamorkoli v RS. V javnem sektorju se omeji izplačilo plač med najnižjo in najvišjo v razmerju 1:6 .
 6. V javnem sektorju VSI dobijo 12 plač, brez regresov ali božičnice. Ukine se čas in denar za malico in denar za prihod na delo (sprememba ZDR). Delovni čas je 8 ur. VSE NADURE se morajo plačati, oz. zaposliti več ljudi. Odpoved delovnega razmerja v javnem sektorju je takoj z odpravnino treh neobdavčenih neto plač Dopust je maksimalno 26 delovnih dni.
 7. V proizvodnem, storitvenem in ostali pridobitnih dejavnosti VSI dobijo 12 plač, seveda so delavci lahko dodatno nagrajeni gotovinsko ali z delnicami družbe. V primeru, da je delni lastnik država (ali javni sektor) je razmerje med najnižjo in najvišjo plačo 1:6. Odpoved delovnega razmerja v zasebnem sektorju je takoj z odpravnino treh neobdavčenih neto plač, če da odpoved delodajalec. V primeru stečaja podjetja, so delavci prvorazredni upniki za svoje terjatve. Pogodba o zaposlitvi je individualna. Ukine se čas in denar za malico in denar za prihod na delo. (sprememba ZDR). Delovni čas je 8 ur. VSE NADURE se morajo plačati, oz. zaposliti več ljudi. Dopust je maksimalno 26 delovnih dni. .
 8. Srednje šolstvo je obvezno. Šolanje do zaključene 5 stopnje v javnih šolah je brezplačno. Privatne šole za svoje delo NE MOREJO dobiti denarja iz javnih sredstev in so lahko samo namenske. Učencem se zagotavlja brezplačni obrok (ali dva) v šoli. Štipendije prednostno dobijo učenci v proizvodnih in storitvenih smereh. Študij NI VEČ BREZPLAČEN, je plačljivo in to polno plačilo. S tem je podeljena popolna avtonomija Univerzi(am), Država uvede štipendiranje na Univerzi s 100% kritjem (tudi študentski dom) za bodoče javne uslužbence, kot se vidi iz potreb, ki jih pošljejo javne ustanove.
 9. Zdravstvo ostane v takih okvirih in pravicah kot je sedaj. Uvede se centralizirana nabava vseh potrebščin za javno zdravstvo. Uvede se tretji steber zdravstvenega zavarovanja, ki ni obvezen, vendar prinaša določene prednosti zavarovancu, ki pa ne smejo biti v škodo rednim zavarovancem (vrstni redi, kvaliteta in količina zdravljenja) Kdor dela v javnem zdravstvu NE MORE delati privatne prakse.
 10. Zmanjša se administrativni kader v Slovenski vojski, tako, da imamo 6.000-8.000 oboroženih vojakov in 150-200 uslužbencev
 11. Vse nezakonite priseljence se nemudoma extradira v njihove domovine. Stroški gredo v breme proračuna. Državljanstva R Slovenije ne more dobiti nihče, ki ni v rednem delovnem razmerju vsaj tri leta pred vlogo, s poskusno dobo in z aktivnim znanjem slovenskega jezika.
 12. Vsem, ki neupravičeno dobivajo socialno pomoč, t.j. cigani (Romi), navidezni vojni begunci, brezdelneži, tatovi itd. se pomoč odvzame. V KPD oz. zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij je delo za zapornike (ne za pripornike) obvezno. Iz njega se krije materialna škoda za oškodovance, stroški bivanja v KPD in največ ¼ se nalaga na varčevalni račun zapornika za začetne stroške po izhodu iz KPD.
 13. Na Zavod za zaposlovanje je PREPOVEDANO dati ljudi na čakanje. Vsak, ki odkloni delo Zavoda za zaposlovanje se briše iz evidence. PREPOVE se študentsko delo preko napotnic.
 14. Vse verske skupnosti se financirajo izključno SAME iz cerkvenega davka, ki je za plačnika davčna olajšava, vendar ne sme presegati 2% bruto dohodka. Opravi se ponovna revizija fevdalnega premoženja verskih skupnosti, ki je bilo pridobljeno nazaj od države RS, s tem, da se preveri, kdaj je bilo odvzeto, kdo ga je odvzel in se jim ga vrne samo, če z listinami dokažejo, da je bilo po Jožefinski reformi to premoženje kupljeno. Podaritev takega državnega bogastva katerikoli verski skupnosti s strani kateregakoli oblastnika na ozemlju sedanje R Slovenije se šteje za nično. Verske skupnosti tudi NE MOREJO postati lastnik zemljišča pod nepremičninami, ki se uporabljajo za versko dejavnost.
 15. UKINE se VSE OBČINE. Uvede se največ 8 pokrajin . Število pokrajin je lahko še manjše, oz. se Slovenija deli na dve regiji in Ljubljano. Zbor pokrajin ali regij ima 24 poslancev in dva poslanca manjšin . Državni svet se v taki obliki ukine, namesto tega se uvede referendumski dan na vsak parno leto na drugo nedeljo v novembru. Stranke se financirajo izključno iz članarin, sponzorskih in donatorskih sredstev. Država NE SME in NI OBVEZNA prispevati nič za delovanje strank, niti za nadomestilo za volitve. Kdor stranko sponzorira, lahko porabi za to dejavnost največ 2% bruto prometa njegovega gospodarskega subjekta Kdor stranki donira, lahko porabi največ do 2% izkazanega letnega dobička in se donacija prenese v strošek Strank ne smejo financirati podjetja ki so v državni ali delni državni lasti
 16. V JAVNI lasti ostanejo: podjetja za distribucijo vode, kanalizacije in odvoza smeti ter daljinskega ogrevanja, podjetja za proizvodnjo in distribucijo električne energije, cestna in avtocestna podjetja, železnica, letališča in letalski prevozniki, Luka Koper (način za vrnitev Splošne plovbe??). Vsa ostala podjetja (sedaj) v državni lasti se proda čim prej
 17. Davčni sistem se spremeni, uvede se pravilo: Vsak račun VELJA za davčno olajšavo. DDV se ne sme spreminjati, ostati mora enak kot do sedaj, lahko pa se na osnovne življenjske potrebščine (kruh, mleko, moka, sol, olje ...) ukine
 18. Korupcija in klientelizem javnih uradnikov se kaznuje z doživljenjsko izključitvijo iz javnih služb. Obenem jih tudi procesuirajo po kazenskem pravu, skladno z zakonom.
 19. Neplačilo katerekoli obveznosti delodajalca do delojemalcev in ostalih upnikov podjetja je KAZNIVO dejanje. Po spremembi ZDR in KZ se VSE ODGOVORNE v firmi z kaznuje dodatno tudi doživljenjsko izključitvijo iz vodstvenih ali upravnih služb. Take delodajalce se tudi javno objavi, da delavci vedo, kaj se jim obeta pri zaposlitvi v taki firmi
 20. Sosedska pomoč NI delo na črno. Za sosedsko pomoč velja, da je delo lahko opravljeno samo na objektih za osebno rabo. Razen v primeru, ko gre za preprečevanje škode na objektu (prekrivanje tovarniških hal po viharju) ali uničenja objekta (požar, poplava).
 21. Prisilna poravnava med podjetji se lahko uvede samo tako, da dolžnik poravna svoje obveznosti v CELOTI, vendar najkasneje v 5 letih, z obrestno mero, kot velja za varčevalne račune pri banki. Ko podjetje napove stečaj, je ta uveden TAKOJ, ko ga podjetje objavi. Prvi so iz stečaja poplačani delavci, šele potem pa dolžniki prvega reda.

Komentarji

vajenc (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
4. marec 2013
ob 14:46

Po tvojem zapisu bi si clovek mislil, da tudi sam sebe potem ne preneses :-)

Ce gre pri Jankovicu res za nateg, blef in sprenevedanje ter norcevanje iz nas vseh, bomo videli sele potem, ko bo na vrsti odstop.

Sicer pa se mi zdi, da je Jansa velikokrat hujsi clovek, kar se zaupanja tice. Ta je ze veckrat nategnil tistega, s katerim je sel v kaksno partnerstvo. Ta ti gleda v oci in laze, ne da bi trenil (genij za igrico "kameno lice").

aleš 44 (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
4. marec 2013
ob 14:01

Vajenc
Sem pač tak, da ne prenesem egocentičnosti!
Prisluhnem obem stranema in si ustvarim neko mnenje. V tem primeru sem se spotaknu ob članek, ki omenja neke Jankovičeve fer vrednote, poštenost. Saj vemo VSI, da tle ni poštenih in fer odnosov. Gre za nateg, blef in sprenevedanje iz strani Jankoviča. Zamrzniti presednikovanje in bianco odstopna izjava, pa to je norčevanje iz vseh nas! Arogantnež pokvarjeni!

Janša, Kastelic in drugi so isti, da smo si na čistem. Eni pač nasedamo levim, eni desnim, eni rdečim, eni farom, eni vsem...
Vsem pa še zmeri ni jasno(predvsem politikom), da so protesti namenjeni vsem, ki so kontaminirani z politiko, zato je prau smešno, da nekateri faforizirajo dotične (poštene) politične struje, kot v našem gornem članku, ker le teh NI. Je pa žalostno, da so protesti potihnili, kar pa meni smrdi do neba! O tem pa kdaj drugič!
o inteligenci pa lahko tud kako rečemo!

vajenc (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
4. marec 2013
ob 11:32

To ni nobeno zavajanje, clanek je povzetek pisanja drugih.

Jankovic je vsaj pokazal nekaj volje za sodelovanje, pa cetudi pdstopi kot predsednik stranke. Od Jansata kaj takega ni pricakovati, pri njemu je mozno samo, da se ga prisilno razresi. In hvala bogu je uspelo. Ne vem sicer, ce bo s tem veliko bolje za vse nas, ampak mislim da takega negativnega egota (Jansa) ne rabimo na celu drzave. Naj gre nekam skupaj s Pahorjem ...

Malo si zaljiv s tole cvirntrajberco. Zenska se je pac raje odlocila za nek strokoven poklic kot pa kaksnega ekonomskega ali druzbene vede. Ne vem ce kaksen fakultetno izobrazen clovek sedi za sivalno masino. Po tem bi pac rekel, da razmislja malo bolj pametno in prakticno. Ce jo pa ze ocenjujes po poklicu, jo pa daj po njeni zadnji pridobljeni izobrazbi, na pa tisti, ki tebi odgovarja.

Z vsakim zapisom samo se potrjujes svoj nizek IQ, ki pa je na zalost ocitno dovolj visok, da znas pisati, brati pa bolj slabo.

aleš 44 (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
4. marec 2013
ob 6:56

Vajenec
in ti tud trdiš, da zgornji članek ni zavajanje?

jst berem odstopno izjavo takole.

Najprej; na roko napisana!
- v 21 stoletju na roko napisan dokument, mislm, halo! Jankovič ni imel namen odstopit! šele, ko so ga v pogledih postavili ob zid, je začutil, da je najbolje, da gre! In v tistem trenutku ni bilo računalnika, da bi na hitro napisal. Pa je to naredu na roko, na silo, v afektu!
- V dokumentu je postavil pogoj, izsiljevanje, če ....cvirntrajberca postane mandatarka, grem, če ne, je dokument ničen! Zato ni datuma, itd
To je čisto politično izsiljevanje in ne fer, kot pravi lastnik članka!

Jankovič je bil prisiljen v to dejanje, tako kot Janša! In to se oba dobro zavedata. Sama ne bi nikoli šla z položajev, pa sej nista nora! O poštenju v politiki ni govora!
Jankovič je odšel iz položaja predsednika stranke, kot župan pa ne bo, zakaj le, če ima večino(a ga ni sral kot župan?). Naj zgine tudi, kot župan. Mariborski scenarij se v Ljubljani ne more zgoditi! zakajne? To ve edino VETERAN!
Kastelic pa razmišlja isto. Par deset demonstrantov v parku ga ne bo zamajalo! Pa čeprav bi 3 Ljubljanske banke na kolena spravu. Ima ljudi, ki pravilno dvigujejo roke in ..to je to.
Čeprav so vsi barabe, pa kaj jim moreš, nč. In še enkrat!
V Ljubljani in Trebnjem ni problem megla, ampak megleni ljudje.

Veteran pravi, da so politiki barabe. NEEEEE! oni so prefrigani, spletkarski, manipulanti, skratka zelo pametni! VOOLLICI smo budale, ko take ljudi postavljamo na odgovorne položaje!

vajenc (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
3. marec 2013
ob 23:46

Aleš IQ 44, teb pa res ni problem bit izzvan, pač zmeraj klobasaš neke traparije, da se potem že najde kakšen in ti pove kaj nazaj. In zmeraj potem nekaj pojasnjuješ, kaj si hotel s tem povedat. A se ti morda ne zdi, da si očitno pogosto nejasen, nerazumljiv? Ali pa ne znaš napisat, kar hočeš povedat.

In tole si napisal:
P.S. Še to!
Gornji članek je izdelek nekoga, ki je politično nepismen in mu je v krvi zavajanje. To sem hotu v prvem postu in deloma v drugem povedat, si pa preberi še enkrat(počasi). (resnično sem trudil biti nežaljiv in korekten, da mi to ne bo kdo očital, sem pa spet bil izvan, kot vedno)

Članek je napisal urednik, predvidevam. Ne vem, kako mu lahko očitaš politično nepismenost, pa tudi zavajanje v krvi. Je pač usmerjen v določeno smer in če tebi to ne paše, je pač tvoj problem in ne politična nepismenost in zavajanje. Pa s takšnim komentiranjem se tudi slabo trudiš biti nežaljiv in nekorekten, kot se sam opisuješ. Torej spet pišeš nekaj, delaš pa drugo.

Na kratko, ja, IQ 44.

Veteran (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
3. marec 2013
ob 18:39

Aleš, zelo slabo bereš. Zelo slabo!

aleš 44 (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
3. marec 2013
ob 16:35

veteran
- O demokraciji očitno veš vse
- razturaš o Hitlerju
- o poštenju politikov veš ogromno (in o pingvinu)
- Stranko Drot ne dovoliš omenjati(OK-sorry no)
- o instrumentih nadzora razturaš
- volilci volijo politike in ne politiki volivce. Ampak, če ti praviš drugače, ajd OK!
V Trebnjem ni problem megla, ampak megleni ljudje.

Ja, pizda , veteran, pejt na občino in fukn Zokija in Kastelca ven, če si tak veleum. Ti bomo hvaležen, če ti bo ratalo, majke mi!

V glavnem, Zoki in Kastelic sta carja, vsem se smejeta v ksiht.... in karavana gre dalje

Veteran (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
2. marec 2013
ob 11:38

Aleš 44

Okoli demokracije imaš definitivno zmešane pojme. Kot, da nisi nikoli nič prebral. Preberi vsaj še to, da je bil Hitler demokratično izvoljen? Imel je večino! Nemčija je šla 1945. v franže zaradi politike, ne zaradi volivcev! Zaradi Hitlerja, politika!

Tebi v poduk še naslednje: Nekdo je lahko demokratično izvoljen (tudi naš pingvin je bil), vendar to še ni nikakršna garancija, da bo tudi pošteno vladal, kar je primer pri Kastelicu. Prav za to gre pri nas. "Pošteno" je lahko nekdo izvoljen tudi tako, da obljublja nekaj, kar sicer ne more nikoli uresničiti, ali pač med vladanjem "nakazuje" na svoj račun...

Aleš, in ne klobasaj o nekem DROTu pa o levih in desnih, ki imajo pri predmetni zadevi toliko kot so sami pošteni. Predvsem, pa ne poučuj o demokraciji in o temu kaj je v njej dovoljeno in kaj ne! V demokraciji so volitve samo eden izmed inštrumentov ali orodij funkcioniranja. Demokracija pa mora imeti tudi inštrumente nadzora... Zato imamo med drugim tudi politične stranke. V Trebnjem so odpovedale vse funkcije nadzora!

Če je v družbi prava demokracija, predvsem pa če odpovedo funkcije nadzora, je dovoljeno tudi zbiranje ljudi, protestiranje, nasprotovanje, kritika... zahteve po odstopu, trde besede, če nekdo ne dela več dobro (tudi pljuvanje, kot uporabljaš izraz), "ker je država obsojena na neuspeh zaradi politikov, ne zaradi volilcev!"

HALO! Dohajaš?

ZARADI POLITIKOV, IN NE ZARADI VOLIVCEV. Mi bomo še tu, politiki odidejo! Če ni drugih orodij za to, da odidejo po demokratični poti - je kaj?

Dohajaš? Res?

aleš 44 (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
1. marec 2013
ob 7:53

Ta država ni obsojena na neuspeh zaradi politikov, ampak zaradi volivcev! In vseh tistih, ki bi radi bili politiki. In seveda mislijo, da imajo prav samo oni , tako kot ti, Veteran. Ne bodi egocentričen!
Leta 1990 smo se odločili za demokracijo in to zdej imamo. In kaj je tle narobe? A mi hočeš prati možgane, a ne veš, kaj je demokracija?
Kastelic je bil demokratično (večinsko) izvoljen župan, (dohajaš?) in ga ne more neka politična struja, ki NI Večina, vrečt iz oblasti, ker DROT ni večina v Trebnjem (, da ti povem naravnost brez ovinkov)!! Nekaj deset demonstrantov NI VEČINA!!!! In Prav tako Jankovič in Janša vesta to še najbolj!Jankovič ma večino v mestu, Janša pa ne v parlamentu in zato je letu!

Kastelc pa tud ne bo odstopu, dokler ma večino v svetu, le zakaj bi?

Na moralne predsodke pa pozabi, ker ti gnili in pokvarjeni lumpi(levi in desni, fari, in kaj jst vem kateri zombiji) nimajo moralo, časti in poštenja. In nam bodo tako dolgo vladali, dokler jim mandat ne poteče. Čas revolucij je pa mimo! Al se motim?
Torej, Veteran, demokracija, volitve, konstruktivne (ne)zaupnice, to so orodja.
Ne pa pljuvanje, kot to obvladš ti, dragi Veteran!

P.S. Še to!
Gornji članek je izdelek nekoga, ki je politično nepismen in mu je v krvi zavajanje. To sem hotu v prvem postu in deloma v drugem povedat, si pa preberi še enkrat(počasi). (resnično sem trudil biti nežaljiv in korekten, da mi to ne bo kdo očital, sem pa spet bil izvan, kot vedno)

Veteran (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
28. februar 2013
ob 13:57

Lahko je po koprivah s tujim mahat! Z Jankovičem!
Aleš napiši pa kaj o našem Lojzeku, pingvinčku ali kakor mu že kdo reče, saj je to osnovno vprašanje članka?
Poleg tega, da je Alojzij pokvarjen kot kvargelj, da je lažnivec in kradljivec, še šole nima.
Kvakaš nekaj, da se je lahko obdržati na županskem stolčku v mestu, na deželi pač me. Ohohoj, kaj pa tvoj Alojzij? Nam gre v Trebnjem predobro, da je še vedno v sedlu?
Ti bom raje jaz odgovoril in sicer tisto kar nočeš slišati: "Zato je Alojzij na županskem stolčku, ker ga podpirate takšni kot si ti! Zarukani farški grabežljivci!"
Zato smo tam kjer smo v Trebnjem!

aleš 44 (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
25. februar 2013
ob 19:31

Zoran Janković je luzer. Zakaj?
1. Najprej mu, čeprav je njegova stranka dobila večino na volitvah, ni uspelo sestaviti vlade.
2. dobro leto kasneje je prisiljen odstopiti kot predsednik.
3.Kot župan se lahko obdrži samo v mestu, kjer gre ljudem predobro, da bi razumeli, kaj se dogaja. Na perferiji nima šans!!!!!

Janšata so koalicijski partnerji zjebal, Jankovića pa kot župana ne morjo, ker ima zagotovljeno večino v svetu!Teorija, da bi ga ustavili Ljubljančani, očitno ne obstaja.

Kar se pa stranke tiče(kjer so sami špekulanti in vetrnjaki), pa je jasno vsem, da je Janković muha enodnevnica.
In seveda gre poslancem Pozitivne Slovenije samo za to, da čim dlje ostanejo na poslanskih stolčkih. In ni slučaj, da je zmagovalka korupcijske afere Alenka Bratušek!
Janković je zgodovina in to vedo v PS.

frančišek (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
25. februar 2013
ob 11:37

Strinjam se,"aleš 44",to ni nikakršna odstopna izjava ampak izsiljevanje.Jankovič bi moral odstopiti tudi kot župan,vendar vsi o tem molčijo.In v članku se omenja odstop kot državotvoren-pravljica za majhne otroke.Ampak ve se,če odstopi kot župan se prekinejo seski davkoplačevalskega denarja(članki v Financah so zelo realni)!!Odstopiti pa bi moral tudi Janša,da ne bi kdo mislil, da navijam samo za eno stran,kot je to primer zgornjega članka(Kastelic mora odstopiti kot župan....zakaj ni omenjen Jankovič in njegov odstop z županskega mesta?).

aleš 44 (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
24. februar 2013
ob 21:39

Jankovićeva na roko nakracana, tako imenovana bianco odstopna izjava ni poštena. Očitno je, da ne bo odstopil kot župan, čeprav naj bi očitana korupcijska dejanja zagrešil kot župan – in ne kot predsednik politične stranke.
Jankovićeva odstopna izjava še nič ne pomeni. Bianco odstopna izjava namreč ni nič drugega kot pogojna odstopna izjava. Odstopil bo samo, če bo Bratuškova mandatarka. To pa že meji na izsiljevanje.