Pobude za reševanje reke Temenice naslovljene na Občino Trebnje (in Komunalo), v proračunu pa denarja za to - ni!

Civilna iniciativa za rešitev reke Temenice je pripravila konkretne pisne pobude za reševanje reke Temenice, saj so prepričani, da je brezplodnih sestankovanj po desetletju - dovolj!

Prva pobuda je naslovljena na Občino Trebnje in se nanaša na obnovo jezu na Ponikvah pod H1, druga pa je naslovljena na Komunalo Trebnje in se nanaša na preučitev možnosti upravljanja z zapornicami na jezu.

Konstrukcija jezu je še vedno v dobrem stanju in bi jo veljalo obnoviti, z obnovo jezu pa bi dosegli kar nekaj pozitivnih učinkov - pridobili bi na vodnatosti reke, obogatili bi vodo s kisikom, končno bi pod jezom spet nastala možnost drstišča itd.

Komunala Trebnje bi naj preučila možnost upravljanja z zapornicami na jezu, nadvse pomembno pa je tudi vprašanje glede iztoka kanalizacije v reko Temenico. Točno za KZ Trebnje je namreč kanal (aktiven, delujoč), ki je dokaj poln usedlin in smrdečega blata, vse to pa se izteka v Temenico.

Praktično vsakoletni pogini in sedaj že prazna struga – brez življa - dokazuje, da je Temenica v centru Trebnjega res le še - odtočni kanal.

Okoljevarstvena zakonodaja na tem področju je jasna, toda ... zadeva ni tako enostavna. Čeprav so na Občini zelo dobro seznanjeni s samim stanjem tega akutnega problema, v proračunu občine Trebnje ni postavk za ta namen. Ne v letu 2013, ne v letu 2014!

Spomnimo, ob sprejetju letošnjega proračuna občine Trebnje je občinski svetnik Gregor Kaplan predlagal, da se zagotovijo sredstva za sanacijo reke Temenice. Le-ta sicer ni bil sprejet, a je na podlagi tega nastalo vsaj zagotovilo (kolikor jim gre verjeti na besedo), da bo občina Trebnje iz postavk, ki so namenjena ohranjanju okolja, namenila dobrih 17.000€ sredstev.

Do glasnih opozoril iz narave žal ne more več priti, saj je živelj v tem delu reke že izginil.

V CI pričakujejo od deležnikov povratne odgovore. Zlasti s strani občine Trebnje si želijo konkreten načrt izvedbe in hitrega ukrepanja.

 

(GS)

Komentarji