Mirna iz Evropskega sklada uspela pridobiti 505.000€, pogodba za prvo fazo podjetniško-industrijske cone podpisana

Prva faza Podjetniško-industrijske cone Mirna naj bi bila dokončana spetembra prihodnje leto. Tako predvideva pred nekaj dnevi podpisana pogodba o izvedbi del med Občino Mirna in izvajalcem, novomeškim podjetjem CGP. Pogodbena vrednost del je 687 tisoč evrov (z DDV), Evropski sklad za regionalni razvoj naj bi v dveh letih prispeval slabih 505 tisoč evrov.

Mirnski župan Dušan Skerbiš in predsednik uprave CGP Novo mesto Marjan Pezdirc ob podpisu pogodbe.»To cono Mirnčani pričakujemo že dlje časa. Cona se je pripravljala že v prejšnjem desetletju, projekt je potem zastal, obrtniki, ki so želeli graditi v tej poslovno-industrijski coni, so že malo obupavali … Glede na to, da smo podpisali pogodbo, je pred nami samo še realizacija zastavljenih nalog«, je po podpisu povedal župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

Predsednik uprave novomeške družbe CGP Marjan Pezdirc pa je dodal: »V teh časih, ko je projketov bistveno premalo, ko se je investicijski trg skoraj sesul, je vsak projekt dobrodošel. Po pogodbi morajo biti dela končana do septembra prihodnje leto, naša želja in tudi želja občine je, da začnemo čim prej«.

Podpisana pogodba predvideva, da se bodo dela začela takoj po uvedbi v delo, končana pa naj bi bila do 20. septembra 2014. V prvi fazi bo sicer zgrajena tudi povezovalna cesta ter del komunalne (vodovod, kanalizacija) in ostale infrastrukture (elektrika), ki bo služila tudi za naslednje faze, tako da bo vložek občine nekoliko večji. Naložba je ocenjena na 881.580,00 evrov (z DDV), pri čemer je Občina Mirna iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za prvo fazo uspela pridobiti skupaj nekaj manj kot 505 tisoč evrov – letos 210, preostanek pa prihodnje leto.

Skupna površina celotne PIC Mirna je nekaj manj kot šest hektarjev. V prvo fazo je vključenih dobra dva hektarja površin, povprečna velikost parcele pa je 2.400 kvadratnih metrov. Bodočim investitorjem so naklonjeni nižji komunalni prispevek, katerega višina bo določena s programom opremljanja, ki ga bo sprejel občinski svet, neposredna bližina industrijskega železniškega tira, ki omogoča cenejši transport surovin in končnih izdelkov, ter možnost združevanja parcel. Kot pravijo na občini, zanimanje za gradnjo je, vendar konkretne pogodbe zaenkrat še niso podpisane.

 

(PK)

Komentarji