Minister Židan med Trebanjci

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan se je v ponedeljek zvečer več kot štiri ure pogovarjal s Trebanjci. Najprej z vodstvom SD, nato z nekaterimi gospodarstveniki ter navsezadnje s širšim avditorijem trebanjskega (tudi sevniškega in novomeškega) območja, ki so zainteresirani za najrazličnejšo kmetijsko in okoljsko problematiko.

Srečanje ministra za kmetijstvo in okolje mag. Dejana Židana z vodstvom trebanjskega SD so začeli v prostorih Draga Sile, ki se tudi ukvarja s kmetijsko proizvodnjo, med drugim s pridelovanjem jagod, ki ga je seznanil s svojimi pogledi na kmetijsko politiko. Po uvodnem delu so se z vodstvom pogovarjali o nekaterih organizacijskih in vsebinskih vprašanjih delovanja stranke, ter tudi vlade. Med drugim tudi o tem, da mora stranka še naprej delovati tako znotraj kot navzven demokratično in brez vsakršnih pritiskov. Članstvo si mora med seboj zaupati, do vodstva (in obratno) pa delovati v dialogu, odkrito in pošteno. Občinska svetnika SD Mitja Jeras in Marko Grandovec sta ga odkrito seznanila s težavami funkcioniranja trebanjske občine.

Na pogovoru o konkretnih gospodarskih temah, ki se nanašajo na delovanje predelovalcev sadnih sokov, se je pogovarjal z županom Mirne Dušanom Skerbišem in direktorjem Dane Markom Hrenom, ki ima v tej občini sedež. Beseda je tekla predvsem o Predlogu Zakona o davku na sladkor in sladila v brezalkoholnih pijačah, ki bi takšen kot se ponuja sedaj, močno prizadel proizvajalce kot sta Dana in Presad. Minister je med drugim svetoval, naj posredujejo argumente, ki so jih navajali na pogovoru tudi ministrstvu, kjer jih bodo temeljito proučili.

Na »okrogli mizi« v dvorani gasilskega doma Trebnje, ki jo je začel sklicatelj, predsednik trebanjskega SD Nace Sile, so sodelovali tudi župan Mirne Dušan Skerbiš, župan občine Mokronog-Trebelno Anton Maver in trebanjski podžupan Silvester Prpar, medtem, ko je svojo odsotnost opravičil župan Šentruperta Rupert Gole. Sodelovali so tudi številni gostje, med katerimi naj omenimo direktorja zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma Toneta Hrovata (ki je uvodoma govoril o izobraževanju v kmetijstvu); direktorja KZ Trebnje Ludvika Jermana (predstavil je kmetijstvo na območju trebanjske UE); Iz Okoljsko podeželskega foruma Novo mesto je bil Boris Potočar; navzoč je bil direktor komunalnega podjetja Trebnje Stanko Tomšič, več občinskih svetnikov ter člani različnih organov in organizacij, ki se ukvarjajo s kmetijstvom ter okoljem.

Minister Dejan Židan je v svojem uvodu, opozoril na številne težave s katerimi se srečuje vlada in so nastale skozi dve desetletji samostojnosti. Nanizal je nekatere podatke o privatizaciji, ki je osiromašila državo, samo zato, ker so bili nekateri ljudje ob pravem času na pravem mestu. Obregnil se je ob našo slabo verodostojnost in zaupanje, ki ga uživamo v EU in zaradi česar je naše zadolževanje čez mero predrago, kar je podkrepil tudi s podatki. Opozoril je še na slovenski pesimizem, o vlogi tako imenovane evropske trojke; obšel ni niti problemov Grčije; govoril je o vladnih prioritetah…

Razprava, ki se je začela po strokovni predstavitvi okoljskih in kmetijskih problemov v regiji, in so jih nanizali že omenjeni strokovnjaki (Jerman, Potočar in Hrovat), se je nato dotaknila praktično vseh področij, ki tako ali drugače težijo območje. Denimo - kako pridelati več hrane, kako doseči raven samooskrbe, ki smo jo že imeli v začetku devetdesetih, kako učiti v strokovnih šolah, da bodo kmetovalci po končanih šolah bolje delali, kako doseči, da bo prehranski artikli res zdravi, kdo in zakaj naj bi dobil subvencije, itd… Tudi okoljskih in energetskih problemov je bilo naštetih na pretek, od varnejšega kmetovanja, pa do izrabe reke Temenice.

Minister se je odzval praktično na vsa mnenja in stališča. Bodisi, da jih je pojasnjeval ali jih sprejemal kot nalogo za naslednje obdobje. Več kot očitno je bilo, da je na tem področju doma, in da sledi nalogam, ki jih je začel prejšnji minister ali on sam v vladi pred njim, ter tako vlil kar precej optimizma, da se bodo vsaj na tem področju razmere kmalu izboljšale.

 

Brane Praznik

Komentarji