KS Trebnje, KS Šentlovrenc - katere so največje pridobitve v vaši KS v zadnjih dveh letih?

Delo krajevnih skupnosti oz. njihovih predsednikov, pomočnikov in članov sveta KS zna biti nemalokrat zelo pestro. Na krajevne skupnosti je v zadnjih letih padlo kar dosti bremena in odgovornosti, saj so morale prevzeti veliko takega dela, ki so ga nekoč izvajali zaposleni na Občini Trebnje. Pri tem verjetno ni potrebno poudarjati, da so bili ti ljudje tudi strokovno podkovani in nenazadnje - vse to so delali v sklopu službe, medtem ko člani KS, na čelu s predsedstvom, vse delo opravljajo volontersko, s strokovnostjo pa se tudi trudijo po svojih najboljših močeh.

Ravno zaradi tega smo želeli izpostaviti njihovo delo, k sodelovanju pa smo seveda povabili vseh 12 predsednikov KS. Vsem smo postavili ista vprašanja, vsi so imeli 10 dni časa za pripravo odgovora in vsi so imeli na razpolago za odgovor 3.000 znakov. Odgovore predsednikov KS bomo objavljali po vrstnem redu, kot smo jih prejemali. Prva dva objavljamo danes ...

 

KS TREBNJE, David Klarič, predsednik

  • David Klarič, predsednik KS TrebnjeKatere so največje pridobitve v vaši KS v zadnjih dveh letih?

V KS Trebnje smo se trudili, da smo iskali ravnovesje med mestom in okoliškimi vasmi, med infrastrukturo in družbenimi dejavnostmi. Omenili bomo samo največja dela. Na področju gradnje ali obnove cestne infrastrukture smo bili omejeni, ker smo čakali oziroma žal moramo še čakati, da bo zgrajeno široko pasovno omrežje za internetno povezavo. Modernizirali smo ceste praktično v vseh vaseh: Gorenje Medvedje selo, Dol pri Trebnjem, Vrhtrebnje, Grmada, Repče, Primštal, prvič je dobil asfaltno cesto Kukenberg. Tudi v Trebnjem smo izvedli preplastitev v kar velikem številu ulic, zadnja letos je bila Slakova ulica. Na novo smo obnovili pešpoti med Trubarjevo in Kidričevo ulico, med Slakovo in Rožno ulico, pešpot od železniške postaje do Golievega trga, povsem na novo asfaltirali pešpot med Slakovo ulico in šolskim igriščem ter obnovili stopnišče na Gubčevi cesti. V Starem trgu pri Mercator centru smo postavili dve avtobusni postajališči.

Na področju javne razsvetljave smo nadaljevali z zamenjavo svetilk. Danes so vse svetilke enotnega videza, energetsko varčne in skladne z uredbo o mejnih vrednostnih svetlobnega onesnaževanja okolja. Obnovili ali zamenjali smo tudi vse drogove javne razsvetljave. Zamenjali smo tudi dobavitelja električne energije in uresničili napovedi o zmanjševanju odhodkov za električno energijo, ki so se zmanjšali glede na leto 2011 za 39 %. Na letnem nivoju prihranimo okoli 25.000 evrov.

S Komunalo Trebnje, ki je pristojna za urejanje naših javnih površin, smo se dogovorili o novem načinu sodelovanja. Prvi rezultati so bili že vidni letos (park, bivša tržnica, zelenica na Gubčevi cesti itd.). Končali smo z ureditvijo rekreacijskega parka Jurčkov gozd, to je ureditev parkirišča, izgradnja vodovoda in kanalizacije ter priklop na omrežje.

Zelo aktivni smo bili tudi na kulturnem in športnem področju. Ob 20 obletnici mesta Trebnje smo organizirali 20 prireditev. Tiste, ki so bile najbolj množično sprejete, se bodo odvijale vsako leto.

  • Katere večje projekte, ki so v domeni KS si želite še izvesti?

Letos želimo, da bi skupaj z domačimi društvi in posamezniki popestrili čas med božičem in novim letom. Smo v fazi študije izdelave rekreacijske poti Praproče – Cviblje. Če bo šlo vse po načrtih, bo naslednje leto že urejena. V preteklosti smo že izrazili željo po našem sodelovanju pri vzdrževanju šolskega igrišča, vendar nam pristojni ne dajo možnosti. Naslednje leto želimo dokončno urediti Slakovo ulico in želimo si, da bo občina pristopila k urejanju Jurčičeve ulice, ki je »ujetnica« padavinskih oziroma meteornih voda. V Gornjem Medvedju selu bomo prvič postavili javno razsvetljavo, sledil naj bi Studenec ali Ulica herojev. V sklopu letnega kina imamo željo, da bomo prikazali film Gremo mi po svoje 2. Namreč, še vedno imamo v spominu nepozabno vzdušje ob predvajanju filma Gremo mi po svoje. Še nadalje bomo podpirali delovanje društev.

  • Ali menite, da bi zaradi zmanjševanja sredstev na vseh ravneh večje projekte na ravni KS izvajali lažje, če bi se KS še bolj povezale med seboj in nastopale enotno?

Seveda. Glavne naloge in dejavnosti krajevnih skupnosti so povsem identične. Pri zniževanju odhodkov imajo glavne vloge ekonomija obsega in učinkovit postopek z dobrim nadzorom. Zagotoviti je potrebno, da se vzpostavi sistem, da bodo vse krajevne skupnosti obravnavane enakovredno in imele možnost uresničitve svojih načrtov. Dejstvo pa je, da se je v 20 letih marsikaj spremenilo, organizacija delovanja lokalne samouprave pa je ostala nespremenjena. Spremembe so nujne in sedaj je pravi čas, ker se spreminja Statut Občine Trebnje, ki ureja navedeno področje.

  • Kateri stroški v delovanju KS se vam zdijo (najbolj) potratni?

 Z drugačno organizacijo delovanja krajevnih skupnosti lahko odpadejo vsi »režijski« odhodki. Velika razlika je, če je potrebno financirati delovanje 12 krajevnih skupnosti ali pa je ta številka dosti manjša. Vprašati se je tudi potrebno, ali je prav, da so krajevne skupnosti samostojne pravne osebe, kar povzroča vrsto nepotrebnih odhodkov.

 

KS ŠENTLOVRENC, Andrej Jevnikar, predsednik

  • Andrej Jevnikar, predsednik KS ŠentlovrencKatere so največje pridobitve v vaši KS v zadnjih dveh letih?

V KS se je zelo veliko postorilo. V Martinji vasi dva odseka novega asfalta, avtobusno postajališče, v naselju Gorica Medvedjek se je uredila nova cesta, v Šentlovrencu se ureja središče kraja, urejena je čakalnica - postajališče za osnovnošolske otroke, energetska obnova OŠ Šentlovrenc, pridobitev vse dokumentacije za sanacijo mostu na reki Temenici, borimo se z VGP Novo mesto za čiščenje Temenice zaradi poplavnega območja, pridobivamo soglasja za odkup zemljišč za dodatno izgradnjo pločnika v Šentlovrencu in še mnogo drugih nalog. Moram pa pohvaliti proizvodnjo Gorec iz Šentlovrenca zaradi odličnega sodelovanja s KS, kakor tudi občino Trebnje za korektno sodelovanje.

  • Katere večje projekte, ki so v domeni KS si želite še izvesti?

-

  • Ali menite, da bi zaradi zmanjševanja sredstev na vseh ravneh večje projekte na ravni KS izvajali lažje, če bi se KS še bolj povezale med seboj in nastopale enotno?

-

  • Kateri stroški v delovanju KS se vam zdijo (najbolj) potratni?

-

Komentarji