JOŽE POVŠIČ, TU SEM DOMA: Za vsakega palica raste!

V občini Trebnje smo neverjetno medijsko in javno izpostavljeni primeru političnega funkcionarja, ki je bil obsojen za kaznivo dejanje na funkciji župana, pa kljub pritisku javnosti in lastne nemorale in neetičnosti ni hotel odstopiti. Gre za Alojzija Kastelica, edinega pravnomočno obsojenega župana v Sloveniji, ki še vztraja na funkciji. Neodgovorni politikanti pa ga zaradi osebnih in materialnih koristi na pol na skrivaj celo politično podpirajo. Kot razloge za vztrajanje na funkciji župana pa Kastelic v glavnem navaja politično motiviranost pravosodnih organov oziroma protikorupcijske komisije in se zraven še neokusno spreneveda.

Takšno ravnanje Kastelica spodkopava temelje občine in je v nasprotju z evropsko listino o lokalni samoupravi, saj ruši temeljno zaupanje občank in občanov tako v pravno državo kot v izvršilno vejo lokalne oblasti. Zaupanje javnosti v politiko je v zadnjem času izjemno nizko in vodi do škodljivih občutkov, kot da so vsi enaki in da je edina alternativa zavrnitev politike v celoti. Ravnanje takega lokalnega politika kot je Kastelic, ki je bil pravnomočno obsojen za več kaznivih dejanj na funkciji župana in kljub temu vztraja na javni funkciji, pa samo še krepi umazanost in pokvarjenost lokalnih politikov. Kastelic bi moral za ohranitev in krepitev pravne države takoj odstopiti. Takšno ravnanje bi bilo v skladu s pričakovano integriteto, kot jo opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Na vse to pa se Kastelic zaradi osebnih materialnih koristi (županska plača in bonitete) neokusno požvižga!

Trenutno stanje v zakonodaji na tem področju zaznamuje absurdna situacija, ko so za delo občinskih javnih uslužbencev zahtevani bistveno strožji pogoji kot za delo županov. Ureditev je absurdna še posebej, ker so župani tem javnim uslužbencem nadrejeni, kar v praksi pomeni, da za podrejene veljajo višji standardi za zagotavljanje integritete kot za njihove nadrejene! Namesto, da bilo obratno! Spremembo te zakonodaje je v preteklosti preprečil močan županski lobi v državnem zboru. Le kdo bi sam proti sebi sprejemal sankcije! Tudi zato župani ne morejo več kandidirati za poslance!

Prav obsojeni Alojzij Kastelic iz Trebnjega in njegovo neetično in nemoralno vztrajanje na funkciji župana je vzrok, da se bo v Sloveniji sedaj spremenila zakonodaja na tem področju, ki bo omogočila, da bo takega lokalnega politika avtomatsko odneslo s funkcije, oziroma, da taka obsojena in skorumpirana oseba sploh ne bo več mogla kandidirati na nobeno javno funkcijo. Kandidat oziroma funkcionar (npr.župan) ne bo smel biti pravnomočno obsojen na nepogojno ali pogojno kazen zapora na več kot tri mesece. Prav tako ne bo smel biti pravnomočno obsojen, ne glede na višino kazni, zaradi kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva.

Državljanska lista DL je v parlamentarni postopek v Državnem zboru vložila predloge sprememb sedmih zakonov, ki bodo omogočili odpoklic župana, podžupanov in občinskih svetnikov ter vseh državnih javnih funkcionarjev. Predlagani so tudi pogoji za vstop v politiko in obstanek na funkciji, ki je povezan tudi s pravnomočnimi obsodbami. Državljanska lista pričakuje, da bodo zakoni spremenjeni hitro, že v marcu ali aprilu 2013, saj se skoraj vse parlametarne stranke zaradi protestov in pritiskov javnosti strinjajo s temi spremembami!

Povzetek. Če Alojzij Kastelic ne bo sam odstopil s funkcije župana, bo po novi zakonodaji avtomatsko odletel s funkcije, saj je bil pravnomočno pogojno obsojen na 7 mesecev zapora na javni funkciji župana zaradi storitve več kaznivih dejanj, ki jih je storil zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva. Prav tako Alojzij Kastelic ne bo več mogel kandidirati na nobeno javno funkcijo, nikjer v Sloveniji!

 

Jože Povšič, Trebnje

 

Občan izraža svoje mnenje, ki ni nujno enako z mnenjem uredništva!

Komentarji