Izredna seja občinskega sveta nesklepčna, izgubila ni skupina svetnikov, izgubili ste starši!

Ponedeljkova izredna seja ni bila izvedena, ker se nanjo ni odzvalo dovolj svetnikov. Skupini sedmih svetnikov, predlagateljev izredne seje, sta se upala pridružiti le še dva. Druge, kot kaže, preveč trdno drži v šahu župan, ti isti svetniki pa pozabljajo, da so tam po volji ljudstva in ne po volji župana, ki očitno zavrača vse dobre predloge!

Otroci so naše največje bogastvo.Kot smo že na kratko poročali včeraj, je bila ponedeljkova izredna seja, katero je pripravila skupina sedmih svetnikov (v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi Republike Slovenije in v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Trebnje), zaradi nesklepčnosti odpovedana. Da smo si na jasnem – Cajtng od subvencije staršem ne bi imel popolnoma nič, pa tudi spodaj podpisani (na srečo) ni ostal brez varstva, potenciranje problematike gre torej pripisati izključno v dobro tistih staršev, ki so ostali pred vrati vrtca in ki sedaj zaradi tega plačujejo varstvo tudi po 400 in več evrov. Občina pa se je obrnila stran, namesto da bi jim ponudila pomoč. Žalostno in neodgovorno!

Pa poglejmo, kako je vse skupaj potekalo ta ponedeljek ... Za ob 15.45 uri, torej le 15 minut pred pričetkom seje, je župan sklical svetnike na gradbišču novega vrtca, da si skupaj ogledajo kako napreduje gradnja. Županovemu vabilu so se odzvali samo svetniki opozicije in sicer David Klarič (DROT), Janez Zakrajšek (DROT) in Branko Veselič (LDS). Na gradbišče ni prišel niti eden svetnik županove koalicije, kar le dokazuje, da se ne strinjajo z njegovim ignoriranjem naroda, je pa res, da jih drži Kastelic v šahu (zakaj le, dragi svetniki, saj ste predstavniki ljudstva, ne pa Kastelica), zato se niso upali priti niti na izredno sejo. Klarič je kasneje dogodek sicer komentiral, da je to še en dokaz več, da svetnikom koalicije ni mar ne za otroke, ne za njihove starše, pa tudi ne kako napreduje gradnja novega vrtca.

Ob 16. uri je na izredno sejo v veliko sejno dvorano Občine Trebnje prišlo 9 svetnikov; Branko Veselič (LDS), Franc Žnidaršič (DSD), Marko Grandovec in Mitja Jeras (oba SD) ter David Klarič, Janez Zakrajšek, Jože Hribar, Marija Zupančič in Špela Smuk (vsi DROT). V sejni sobi so bili tudi predstavniki medijev, predsednik Sveta staršev vrtca Trebnje Gregor Kaplan, ki se je pozitivno opredelil do predlaganega pravilnika in tudi župan, čeprav je napovedoval, da ne bo prišel na sejo, pa je verjetno prišel - zaradi izjav za novinarje.

Občina pa varčuje na račun njih. Če bi se zavedali, da so to potencialni njihovi volivci, bi jim zagotovo dodelili sredstva.Sejo je v skladu s poslovnikom vodila Marija Zupančič, ki je najprej vprašala Jožeta Povšiča v kakšni vlogi je prisoten v dvorani (kot svetnik ali kot v.d. direktor), na kar je le-ta odgovoril, da je prisoten kot v.d. direktorja. Torej se je gospod Povšič odločil, da mu tokrat odgovarja, da je v vlogi direktorja, medtem ko hkrati razpošilja vabila na seje odbora kot svetnik. Izbira vlog glede na situacijo. Ko je Zupančičeva ugotovila, da Občinski svet ni sklepčen, je prestavila sejo za pol ure.

V vmesnem času je Kastelic za medije povedal, da je tak način sklicevanja sej neprimeren. Kakšen takšen, g. župan? Takšen, ki vam ne ustreza, ker so dobro stvar predlagali drugi? Ali le niso primerne izredne seje, ker so pač izredne in ne redne?? Vedite, g. župan, da ste sami sklicali že 15 izrednih sej in da sklic izrednih sej določa tako Zakon o lokalni samoupravi, kot tudi Poslovnik OS Trebnje. Včeraj je g. župan ugotovil, da so izredne seje neprimerne …

Čakajoči svetniki so v vmesnem času povedali, da so zelo razočarani nad neudeležbo svetnikov na seji. Klarič je na to opozoril že v svojem pismu, v katerem je svetnike pozval, naj se seje udeležijo, saj je to njihova naloga in obveznost, ki so jo prevzeli na volitvah. Klarič je tudi jasno in glasno povedal, da so ti svetniki s svojim dejanjem (neudeležbo na seji) dokazali, da jim ni mar ne za otroke, ne za stiske staršev in da zavestno ne opravljajo funkcije svetnikov.

Ti svetniki pa so imeli na ponedeljkovi seji pripravljene odgovore na vse županove pomisleke in trditve (morda je župan pomislil, da bo prteklo dva meseca, ko bo njegovim ljudem vse to uspelo pridobiti), ki jih je navedel kot razlog za zavrnitev seje.

  • pozitivno mnenje Ministrstva za šolstvo
  • pozitivno mnenje državne sekretarke MŠŠ Alenke Kovšca
  • pozitivno mnenje generalnega davčnega urada
  • pozitivno mnenje Računskega sodišča
  • pozitivno mnenje vrhovne državne revizorke
  • sklepe Sveta staršev Vrtca Trebnje, v katerih izražajo podporo k sprejetju Pravilnika
  • Pravilnike občin, kjer je takšna ureditev že sprejeta (Brezovica, Moravče, Vodice, Izola, Žiri, Škofja Loka, Komenda, Litija, …)

Veliko presenečenje (ali pa tudi ne) je neudeležba svetnikov NSi Mirana Candellarija in Franca Kozlevčarja, saj ima NSi na spletni strani objavljen poziv, v katerem predlaga sprejem tovrstnega Pravilnika. Mimogrede, na centralo Nove Slovenije v Ljubljano smo že prejšnji teden poslali vprašanje - ali je trebanjska NSi enotnega mnenja, kot vi, do dandanes pa odgovora nismo dobili. NSi je namreč na svoji spletni strani med drugim zapisala, da v NSi menijo, da so otroci naše največje bogastvo in da je treba v otroke vlagati…Ker se problem vrtcev ponavlja iz leta v leto, je ljubljanska NSi vložila predlog Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok. Tako NSi Ljubljana, ki verjetno (morda) niti ne ve, kaj se dogaja v Trebnjem in da sta bila njihova svetnika, očitno preveč pod vplivom župana, proti temu.

Ne igrajte se s čustvi otrok.Predlagatelji so opravili veliko delo, sami so pripravili Pravilnik, zahteve za sklic, sami so zbrali vso potrebno dokumentacijo in mnenja pristojnih inštitucij – opravili so delo namesto občinske uprave – pa to kljub temu žal ni bilo dovolj. Argumenti, potrebe in stiske občanov v Občini Trebnje niso dovolj. Tukaj nekateri svetniki opravljajo svoje poslanstvo po nareku župana in le takrat, ko to odgovarja njim. Zupančičeva je ob 16.30 ugotovila, da je seja nesklepčna.

Svetniki, ki se niso udeležili seje so: dr. Jože Korbar (SLS), Silvester Prpar (SLS), Bogomir Mlakar (SLS), Miran Candellari (NSi), Franc Kozlevčar (NSi), Nada Pepelnak (SDS), Peter Fink (SDS), Boštjan Koncilja (SDS), Bogdana Brilj (SDS), Jože Povšič (ŽLR), ki se je odločil, da tokrat ne bo v vlogi svetnika, Matija Hočevar (romski svetnik). Edini svetnik, ki se je opravičil je Andrej Jevnikar (ŽLR).

Kaj naj rečemo za konec? Skupina devetih svetnikov – naredili ste vse, kar je bilo v vaši moči. Žrtev pa niste vi, temveč občani in davkoplačevalci; v tem primeru zavrnjeni otroci in njihovi starši.

Končajmo z arabskim pregovorom: »KDOR HOČE NEKAJ NAREDITI, ŽE NAJDE POT. KDOR NOČE NIČ NAREDITI, NAJDE IZGOVOR.«

(gs)

Komentarji

Bojan (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
21. september 2011
ob 15:04

On jih lahko sklicuje ker ima po njegovo božje poslanstvo, da dela v škodo občini.

darko (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
21. september 2011
ob 11:50

Alojzij Kastelic pravi, da je sklicevanje izrednih sej neprimerno dejanje.
Pa sem malo pogooglal in našel tole iz leta 2003: Skupina svetnikov Občinskega sveta Občine Trebnje iz vrst N.Si in SDS je 13. maja 2003 naslovila na županjo gospo Marico Škoda zahtevo za sklic izredne seje občinskega sveta. Seja bo v petek 23. maja 2003 ob 19.00 uri.
Skupina podpisanih svetnikov (Marjan Zupančič, Franc Hribar, Marjan Pavlin, Stanislav Cvelbar, Franc Kozlevčar Branko Rus in Alojzij Kastelic) je zahtevala na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi in 29. člena Poslovnika občinskega sveta občine Trebnje sklic izredne seje občinskega sveta občine Trebnje z naslednjim dnevnim redom...

Če sami pogooglate boste našli, da je bil Alojzij Kastelic kot svetnik podpisan pod nešteto sklicev izrednih sej... Torej, ko Alojziju Kastelicu odgovarja, je pač skliceval izredne seje in se pod njih podpisoval in je bilo to primerno. Sedaj pa je zanj to kar naenkrat neprimerno. Saj človek ne more verjet svojim očem, niti ušesom.