Gorazd Marinček, kolumna: Zakaj ima kip Pravice zavezane oči ... in meč v roki!

Kjer vlada pravica, so pred njo vsi enaki, lepi in grdi, revni in bogati, zato ni potrebno, da jih vidi. Mora pa jih zelo dobro slišati, poslušati in razumeti.

7. junija sem pričal v zadevi domnevnega oškodovanja časti in dobrega imena svetnikov Jožeta Hribarja in Špele Smuk s strani župana Alojzija Kastelica v povezavi z zapisom v Glasilu občanov, ker da sta predložila fiktivne fakture Poslovne storitve G. Marinček s.p. za analiziranje gradiv za občinski svet in svetovanje v zvezi z njimi, češ da jim gre za prilaščanje občinskega denarja, itd. Kot občinstvo sem poslušal zaključna govora tožilstva, obrambe, obdolženca, razglasitev in obrazložitev sodbe.

Sodba je bila oprostilna. Za drugačno odločitev je sodniku umanjkal dokaz za naklepno ravnanje, brez naklepa pa ni kaznivega dejanja.

Javni tožilec se sploh ni trudil dokazovati kaznivo dejanje, saj je deloval bolj napadalno kot zagovornik obdolženega. Rahlo posmehljivo je vprašal, kaj da sem sploh analiziral. Ko sem na pult postavil 3.700 strani gradiva, kolikor ga je bilo za tiste 4 seje občinskega sveta, in povedal, da sem na minuto moral prebrati 88 strani, in še svetovati, ga količina mojega dela sploh ni več zanimala. Čudil se je, da nimam s svetnikoma podpisane pogodbe, pa sem ga spomnil na določbe Obligacijskega zakonika, ki izrecno dopuščajo pogodbe v ustni obliki. Obramba je skušala podtakniti, da sem za isto delo zahteval dvojno plačilo, a ji je sodnik pojasnil, da je dvakrat 4 natanko 8, kolikor je bilo skupno zaračunanega.

Obramba, tožilec in sodnik so povzdigovali županovo bojevito varovanje občinskega denarja v primeru Hribar - Smuk, niso pa uvideli, da ga je leto prej sam osebno nezakonito porabljal za vožnje z ladjico v koprskem zalivu, kar je predmet kazenske obravnave na istem sodišču. Niso dojeli, da brani občinske denarje pred drugimi s toliko energije, da mu je na koncu zmanjka za varovanje javnega denarja pred njim samim.

Bedno mi je bilo poslušati, kako da župan ni avtor inkriminiranega članka, ampak da ga je samo podpisal in dal objaviti. A je opravilno sposoben, če ne zna oceniti odgovornosti za svoja ravnanja?

V zaključku sta tožilec in sodnik ugotovila za zapisnik, da je bilo delo po domnevno fiktivnih računih brez dvoma opravljeno. Sodnik je župana opozoril, da je izraz »fiktiven« zelo sporen, vendar v tem postopku ni našel dokazov, da je župan v času objave spornega članka ravnal z naklepom posega v čast in dobro ime svetnikov. Poudaril je, da morajo javne osebe računati z nekoliko tršim besednjakom kot to velja za zasebnike.

Glede korektnosti sojenja in utemeljitve sodbe, kot sem ju doživel, nimam pripomb. Glede dela javnega tožilca sem mnenje že povedal. Še vedno pa ima Pravica prosta ušesa in tudi meč v namenoma svobodni roki!

Komentarji

Gorazd Marinček (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
12. junij 2013
ob 17:25

Davorin, tako je. Javni tožilec se je trudil dokazati, da so računi zares bili fiktivni, in je mene zasliševal petkrat dlje kot za njim županov odvetnik.

Davorin (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
12. junij 2013
ob 12:57

"Javni tožilec se sploh ni trudil dokazovati kaznivo dejanje" ????????!!???