DOPUSTNIŠKO: Kar 43 dni dopusta bo lahko v letu 2012 koristil vaš župan Lojze

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ji predseduje Nada Pepelnak (SDS), je na podlagi Statuta Občine Trebnje pristojna za sprejemanje in izdajanje aktov v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev, kar pokriva tudi odmero letnega dopusta za župana.

Župan bo lahko v letu 2012 koristil 43 dni dopusta. Seveda mu želimo, da si dobro odpočije in se vrne na delovno mesto poln novih zamisli in elana.Na seji te Komisije so razpravljali o številu dni, ki jih bo lahko v letu 2012 župan Kastelic koristil kot plačan dopust. Predstavnica občinske uprave Saša Štrubelj pravi: »Odmero letnega dopusta za župana ureja 18. člen Zakona o funkcionarjih v državnih organih, ki določa, da se za odmero dopusta uporabi Zakon o delavcih v državnih organih (v nadaljnjem besedilu:ZDDO), s to razliko, da županu po kriterijih za odmero letnega dopusta za zahtevnost dela pripada osem dni. Merila za odmero letnega dopusta izhajajo iz 35., 37., 38. in 39. člena ZDDO. Zakon določa kriterije za določitev števila dni letnega dopusta za delovno dobo (v primeru župana Kastelica: nad 25 let delovne dobe, pripada 24 dni letnega dopusta), za vodenje (v primeru župana Kastelica: pripadajo dodatni trije dnevi letnega dopusta) in za starost nad 50 let (v primeru župana Kastelica: pripada dodatnih pet dni letnega dopusta). Glede dela letnega dopusta, ki se odmeri glede na delovno uspešnost župana, pa ima KMVVI diskrecijsko pravico, da določi število dni letnega dopusta, in sicer lahko odmeri od 0 do 3 dni.«

Mitja Jeras (SD) je povedal, da ne glede na to, kako priljubljen je župan med posameznimi občani, meni, da ima župan zelo odgovorno in zahtevno delo, ki ga uspešno opravlja, da se pojavlja veliko v javnosti in je veliko med ljudmi, zaradi česar meni, da mu iz naslova uspešnosti pripadajo trije dnevi letnega dopusta. Tudi Jože Korbar (SLS) meni, da je prav, da se županu dodelijo dodatni trije dnevi dopusta, saj da je občina uspešna in prav gotovo ima zasluge za to tudi župan.

Mnenju Jerasa in Korbarja, da se županu dodelijo dodatni trije dnevi dopusta, se je pridružil tudi Branko Veselič (LDS). Člani Komisije so tako sprejeli Sklep o letnem dopustu Alojziju Kastelicu, roj, 30. 08. 1960, županu Občine Trebnje, da se mu za leto 2012 določi letni dopust v višini 43 dni.

Županu seveda želimo, da si v teh približno dveh mesecih, kolikor bo lahko dopustoval, čim bolj odpočije in si nabere moči za nove velike zmage.

(gs)

 

Skupno število dni letnega dopusta je določeno po naslednjih kriterijih:

  • delovna doba – 34 let ... 24 dni,
  • zahtevnost dela .................8 dni,
  • delovna uspešnost ..........3 dni,
  • vodenje .............................. 3 dni,
  • starost nad 50 let ..............5 dni
  • SKUPNO: .........................43 dni

Komentarji

SDS (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
23. maj 2012
ob 15:18

Manj ku bo delal manj bo škode naredu. Edin plačat ga ne bi smel škoda usazga evra zanjga. Komej čakam oktober 2014. Trebje se bo spet rodilo in zaživelo. Enkrat za zmerej se bomo rešil delfina.

lado (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
23. maj 2012
ob 15:11

Tale dolžina županovega dopusta me je spravila v računanje sledečega: v letu 2012 bo 105 sobot in nedelj in 15 državnih praznikov, ki so dela prosti (http://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEavni_prazniki_v_Sloveniji), kar skupaj z županovim dopustom znese kar 163 nedelovnih dni. Torej bo župan dejansko delal le vsak drugi dan v letu, vsak drugi dan pa bo imel dopust. Zato pa smo tu kjer smo, v naši ljubi deželici...

simon (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
23. maj 2012
ob 13:54

Če jaz dobim svojih 24 dni v gospodarstvu, sem lahko vesel, pa imam prav tako zelo zahtevno delo, res pa je, da sem mnogo mlajši od župana in imam zato veliko manj delovne dobe. Dodatni dnevi za uspešnost v gospodarstvu? Lahko samo sanjamo. Še tega dopusta ne morem pokoristiti, ki ga imam, ker imamo toliko dela.