Delamo isto, kot v prvem mandatu - prvi dve leti smo se pripravljali, drugi dve leti smo izvajali

»Slišal sem, da se občina Šentrupert koplje v dolgovih, ter da so šli v preveč investicij brezglavo«, je v petek pod enim izmed člankov na Cajtng.com zapisal bralec, mi pa smo vprašanje prenesli županu občine Šentrupert Rupertu Goletu, ki je bil takoj pripravljen odgovoriti na naše vprašanje.

"Z odličnimi pogoji za otroke (eden izmed teh je pridobitev vrtca, na sliki) lahko dvignemo zanimanje za Šentrupert, posredno pa tudi občanom dvignemo ceno nepremičnin", ocenjuje Gole.»Občina Šentrupert se je namensko zadolžila za projekt rekonstrukcije in izgradnje šole v višini 800.000€. Višina zadolževanja je omejena in sam postopek je predpisan z zakonom. Za zadolževanje občine potrebujejo tudi soglasje Ministrstva za finance, ki v primeru, da bi se občina hotela prekomerno zadolžiti, tega soglasja ne bi dala. To pomeni, da se občina niti ne more zadolževati kolikor bi si želela, ampak le toliko, kolikor se sme«, je uvodoma povedal Gole, nato pa nadaljeval:

»Drugi večji projekt je izgradnja novega vrtca, kjer pa gre za obliko javno-zasebnega partnerstva, skozi katerega bo občina s plačilom najema pridobila lastništvo nad objektom v 15-tih letih. Letni strošek najemnine predstavlja cca 5 % sedanje višine proračuna, kar ne predstavlja težav glede stabilnosti poslovanja. Občina torej ni prekomerno zadolžena, je pa res, da v letošnjem in naslednjem letu ne bomo imeli večjih investicij, ker moramo pokrivati zadolžitev na projektu šole. V teh dveh letih, ko nimamo investicijskega denarja, pripravljamo predvsem projektno dokumentacijo za investicije, ki bodo štartale v letih 2013 in 2014. Za potrebe drugih projektov pa se občina ni zadolževala«, je še povedal Gole.

Če posplošimo – občina nedvomno ima kaj pokazati, hkrati pa ni preveč (nevarno) »zapufana«. V dveh letih se pač ne bodo spuščali v večje investicije, bodo pa pripravljali teren, da ne bi potem, ko bo spet denar, po nepotrebnem izgubljali čas za to … Vsekakor pa se je z do sedaj narejenim, predvidevamo, povečalo tudi zanimanje za Šentrupert, posledično je verjetno zrasla tudi cena parcel. Drži, g. župan?

"Delamo tako, kot smo delali v prvem mandatu", je še povedal šentrupertski župan.»Seveda. Moja ocena je bila, da z odličnimi pogoji za otroke lahko dvignemo zanimanje za Šentrupert in vsem občanom posredno dvignemo ceno nepremičnin... To se je tudi zgodilo. Če navedem primer - cena gradbene parcele, preden je bil Šentrupert občina, je bila povprečno 20 EUR za m2, sedaj pa je cena gradbene parcele povprečno okoli 40 EUR za m2.«

Torej ni v Šentrupertu nič narobe?? »Ne. Sicer pa je bilo popolnoma enako v prvem mandatu. Prvi dve leti smo se pripravljali, drugi dve leti smo izvajali. Tud sedaj bo tako«, je bil prepričljiv Gole.

Prepričani smo, da bo imel Gole tudi v teh dveh letih, ko ni denarja za večje investicije, kaj pokazati. To je tudi ena od odlik dobrega župana.

(gs)

Komentarji