»Ta teden odprli štiri gradbišča ... «. Skoraj štiri leta pa je že spet minilo!

V zadnji številki Glasila Občanov smo lahko zasledili, da so se končno pričela obnovitvena dela na nekaterih cestah po naši občini. To lahko preberemo tako v županovem uvodniku, kakor tudi v sporočilu podžupana Prparja, skupaj z zahvalo lastnikom parcel za sodelovanje pri odstopu zemljišč.

Prometna gneča skozi Trebnje ob gradnji avtoceste - prvič!»Lahko rečem, da vsa dela na cestni infrastrukturi tečejo po načrtih ...«, prične svoj zapis v Glasilu Občanov podžupan Silvester Prpar, župan pa pravi "obnavljamo ceste na več odsekih, na primer proti Grmadi in v KS Sela pri Šumberku.«

Kje so zapisani ti načrti, ki jih omenja g. Prpar in kdo jih je sprejel in kdaj jih je sprejel, pa ni navedeno. Ker če bi bilo navedeno, bi zelo težko rekli, da obnovitvena dela tečejo po načrtih, kajti sporazum o obnovi cest, uničenih s strani izvajalcev gradnje avtoceste mimo Trebnjega je bil, po velikih pritiskih javnosti, podpisan marca 2009. Danes je pa oktober 2012 - torej je minilo točno tri in pol leta od takrat. Marca 2010 je župan za Dnevnik izjavil, da bodo vse ceste sanirane do konca leta. Res pa je, da ni povedal, do konca katerega leta in vsaj ena cesta bo resnično sanirana do konca leta. 2012. Torej za sanacijo ene ceste smo potrebovali skoraj 4 leta, pa še to za polovično sanacijo od predvidene. V skladu s tako agilnostjo, s katero se hvalijo naši občinarji, lahko zaključimo, da se bodo ostale ceste obnavljale nadaljnjih 40 let, zato ni odveč, da še enkrat ponovimo Prparjevo izjavo: »Lahko rečem, da vsa dela na cestni infrastrukturi tečejo po načrtih ...«

Spomnimo, da je takrat javnost od župana zahtevala, da se ne vede tako, kot da je odvetnik DARS-a, ampak da zaščiti interese občanov in vztraja, da se obnovijo vse uničene ceste in objekti ob njih. Tudi številna odprta pisma smo prejemali, ustanovila se je tudi Civilna iniciativa za varovanje interesov občanov ob gradnji avtoceste. Prometna gneča skozi Trebnje ob gradnji avtoceste - drugič!Vsi so se takrat nekako potuhnili, le DROT (ki gre nekaterim tako zelo v nos!!) je stopil na stran občanov in pričel tudi z javno zelo odmevno akcijo »Vsak evro več od DARS-a, je evro manj iz našega žepa«, ki je pritegnila številne naše občane, ki so prispevali podpise podpore obnovi vseh uničenih cest in ne le nekaterih.

Trebanjci smo takrat v pismih DARS-u in županu Kastelicu zahtevali najmanj ureditev površin, objektov in naprav na cestah: skozi mesto Trebnje, Trebnje – Odrga- Repče,Trebnje – Grmada – Dobrnič, Trebnje - Štefan - Breza in Grm – Ponikve – Dol. Nemška vas, kar vključuje tudi odškodnine krajanom za škodo nastalo na njihovih objektih ob gradnji avtoceste.

Kot rečeno so pritiski občanov in DROT-a bili takrat uspešni in je nato Občina Trebnje, dne 17.3.2009, podpisala dogovor z DARS-om in ostalimi izvajalci gradnje avtoceste o sanaciji uničenih cest, ki je vključeval obnovo naslednjih cest (o odškodnini krajanom za uničene objekte ni ne duha, ne sluha):

 1. Zidani most - Grič v dolžini 750 m
 2. Štefan - Benečija v dolžini 650 m
 3. odcep od H1 Trebnje - Grmada v dolžini 850 m
 4. odcep od H1 Trebnje - Repče (Odrga) v dolžini 950 m
 5. Trebnje (Stari trg) - Odrga v dolžini 700 m
 6. Trebnje - Dolenji Podboršt v dolžini 600 m
 7. odcep Breg - Grm v dolžini 1100 m
 8. odcep Gor. Ponikve v dolžini 300 m

Na nadaljnje pritiske javnosti, je nato DARS 30.10.2009 poslal Občini Trebnje aneks, ki ga je Občina podpisala 16.12.2009, kjer so se dogovorili, da se iz prvotnega sporazuma črtajo ceste Trebnje (Stari trg) - Odrga in odcep Gor. Ponikve, ter se dodatno vključijo še ceste

 1. Trstenik - Gor. Zabukovje
 2. Dol. Nemškja vas - Poljane in
 3. Breza - Pluska

Sporazum je tako zajel obnovo kar nekaj uničenih cest, zato lahko mirno rečemo, da je iniciativa javnosti bila uspešna. Ni pa sporazum zajel obnove glavne ceste skozi Trebnje (Baragov trg, Goliev trg, Gubčeva cesta, Stari trg), za katero vsi občani vemo, da je bila zelo, morda celo najbolj obremenjena, kar pa je vsekakor poraz za vse pogajalce, ki so se pogajali na naši strani. Prometna gneča skozi Trebnje ob gradnji avtoceste - tretjič!Še prekleto dobro se spomnimo vseh zastojev skozi Trebnje med gradnjo avtoceste zaradi številnih težkih kamionov polnih materiala. Spomnimo se zastojev pri mostu ob vstopu v Trebnje, ki so jih ti kamioni delali, spomnimo se zdrsa enega kamiona pred mostom in še in še bi lahko naštevali. Nikakor se ne moremo otresti občutka, da smo bili preveč "dobri" do investitorjev in jim popuščali na vsakem koraku in če ne bi bilo te ljudske iniciative, morda še tega, kar danes pišejo, da obnova poteka, ne bi bilo.

Moti pa še eno dejstvo. Ne toliko to, da naši občinarji napovedujejo obnove cest, kot da so oni za to zaslužni, jasno pa je, da to (vsekakor prepozno) obnavljajo investitorji oz izvajalci gradnje avtoceste, ampak dejstvo, da požupan Prpar navaja v Glasilu Občanov, da se proti Grmadi obnavlja 450 m dolg odsek, v sporazumu pa je navedeno, da bi se moral obnoviti ta del v dolžini 850 m. Sporočilo zveni kot uspeh podžupana in tako posledično tudi Občine, namesto, da bi smatrali kot neuspeh, da se po skoraj štirih letih od podpisa sporazuma obnavlja le 450 m te ceste, kar je skoraj pol manj od zapisanega v sporazumu???

Ko smo povprašali DARS glede sanacije med gradnjo uničenih cest smo prejeli naslednji odgovor: »Določena in zadnja usklajevanja z občino so potekala še v avgustu, tako da, žal, do tega hipa nimam usklajenega predloga z zadnjega usklajevanja. Spodaj so navedeni odseki, ki so bili predvideni še pred omenjenim, zadnjim usklajevanjem; dejstvo pa je, da je za to sanacijo zadolžen CPL d.d., ki pa se, kakor je znano, trenutno sooča z vse verjetnejšimi resnimi težavami.

Seznam cest (ki so predvidene za obnovo op.a.):

 1. JP 926 501 Zidani most (R646/1197) - Grič pri Trebnjem,
 2. JP 927 027 Štefan – Benečija,
 3. LC 425 011 odcep od H1 Trebnje – Grmada,
 4. LC 425 031 odcep od H1 Trebnje - Repče (Odrga),
 5. LC 425 331 Trstenik - Gorenje Zabukovje,
 6. LC 425 611 Dolenja Nemška vas – Poljane,
 7. JP 925 003 Breza – Pluska.

To je seznam cest, ki se je uporabljal za gradbiščni prevoz. To so predvidene ceste za sanacijska dela, v obsegu dogovorjenih sredstev za sanacijo, po Prometna gneča skozi Trebnje ob gradnji avtoceste - četrtič!prioriteti glede na obseg poškodb in dogovoru z občino glede na pomen ceste

Občani vidimo, katere ceste se obnavljajo in katere ne. Katastrofalna cesta skozi Trebnje verjetno ne bo nikoli obnovljena na stroške tistih, ki so jo uničili, kakor ne tudi nekatere druge ceste. Usklajevanja, ki očitno potekajo med Občino in Darsom pa zopet očitno vodijo v škodo Občine, saj s(m)o se ispogajali, da se namesto podpisanih 850 m ceste proti Grmadi trenutno sanira le 450 m.

Mimogrede, tukaj lahko tudi vidite, kdo (spet) je že leta 2010 predlagal obnovo cest v KS Sela Šumberk, s katero se danes hvali župan Kastelic, in celo že takrat zagotovil denar za te obnove. Pa je zopet tudi od takrat minilo že 2 leti ...

»Želim(o) vam veselo in bogato jesen, polno optimizma, ki naj vas vse skupaj drži pokonci.«

(mk)

Komentarji

grm (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
12. oktober 2012
ob 20:31

kaj pa most čez temenico na ponikvah ki je že čisto razpadel in tudi cesta se je močno nagnila proti stanovanjski hiši ki je zraven SAJ SO VOZILI MATERIJAL PESEK IZ KAMNOLOMA ZAKAJ PA TA DEL NI ZRAVEN ZA OBNOVO
JA SAJ JE KASTELIC DOMA IZ DOLENJIH PONIKEV JA KAJ SI NEBO ZRIHTAL CESTE

vajenc (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
6. oktober 2012
ob 19:50

Do konca oktobra je predvidena delna zapora ceste na tistem mestu, promet pa bo potekal izmenično enosmerno, urejen s semaforji. Urejalo se bo priključek k Hoferju in tudi tisto štengo. Torej bo za smer Mirna tam spet kolona, ampak hvala bogu samo do konca meseca. Upam da res.

lojz (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
4. oktober 2012
ob 15:06

Mislim, da bo tista "štenga" kar ostala preko zime, oz. dokler ne bo zgrajen Hofer in dovoz do njega. Lahko pa bi Cajtng kaj povprašal, kaj nameravajo.

Ross (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
4. oktober 2012
ob 12:55

Vprašanje

Ali mislijo tisto "štengo" preden zapelješ na nadvoz pri Bartogu oz. Maximu pobrustiti ali si bomo uničevali vozila še naprej?
Črte so že narisane in mislim da bo kar tako ostalo.

simon (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
4. oktober 2012
ob 10:01

Zelo sem vesel, da lahko preberem tudi drugo plat optimističnih zgodb, ki nam jih župan in njegovi pomočniki servirajo vsak mesec v Glasilu Občanov. Sploh več ne vem, ali dobimo domov Glasilo ali Družino ali Ognjišče. Povsod samo blagoslavljajo, kradejo pa kot srake!