Razpečuj vsebino

Politika

V Mokronogu na 17. redni seji sprejeli drugi rebalans proračuna, spet uspeh na razpisu

Občina Mokronog-Trebelno je v prvi polovici leta realizirala 41,4 odstotka načrtovanih prihodkov in 39 odstotkov načrtovanih odhodkov. Člani in članice Občinskega sveta Občine ...

Občina Mirna prevzela pripravo OPPN za obvoznico v svoje roke

Potem ko je Direkcija za ceste RS že oktobra 2008 recenzirala leto prej narejeno študijo variant obvoznice Mirna, se je postopek pripave občinskega podrobnega prostorskega ...

Na Mirni na 21. redni seja sprejeli rebalans proračuna in se seznanili s polletno realizacijo

Na 21. redni seji mirnskega občinskega sveta so svetniki potrdili prvi rebalans letošnjega proračuna, ki pa na prihodkovni in odhodkovni strani ostaja enak – približno 3,5 mio ...

Selitev knjižnice se zaradi težke gospodarske situacije pomika dlje, kot je bilo načrtovano

V drugi polovici junija je v prostorih Dolenjke potekal 46. tabor likovnih samorastnikov Trebnje, obiskovalce (pa tudi nekatere umetnike slikarje) pa je presenetil napis na ...

Upravno-kulturno središče Mokronog do konca septembra v novi podobi, do veliko sredstev spet s pomočjo razpisa

675 tisoč evrov vredna prenova Upravno-kulturnega središča Mokronog (občinska stavba s kulturno dvorano) naj bi bila končana do konca septembra. Občina je na razpisu iz kohezij ...

Trebanjski župan Alojzij Kastelic še tretjič obsojen, kazen tudi tokrat pogojna

Včeraj popoldne je Alojzija Kastelica, sicer veselega in nasmejanega trebanjskega župana, doletela še tretja obsodba in mu vsaj za nekaj časa zbrisala nasmeh z obraza. Tokrat ...

Občina Trebnje opozarja DRSC na slabo stanje cest po končani gradnji avtoceste mimo Trebnjega

Občina Trebnje opozarja DRSC, da lokalne ceste po zaključku gradnje avtoceste niso sanirane po poškodbah, ki so nastale ob gradnji. Nerešena ostaja tudi problematika sanacije ...

V Mokronogu razdelili 60 tisoč evrov, od tega več kot polovico za šport

Občina Mokronog-Trebelno je na podlagi razpisa razdelila 60 tisočakov za programe s področja kulture, sociale in zdravstvenega varstva ter športa. Največ denarja namenja prav ...

ODPRTO PISMO ... Medvedjek po Medvedjeku

Člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Trebnje, ki smo 23. junija 2013 pripravili in izvedli spominsko slovesnost ob Dnevu državnosti in 22. obletnici samostoj ...

JOŽE POVŠIČ, KOLUMNA: Trebanjski politikanti in Medvedjek

Medvedjek, mesto tragičnih dogodkov v času osamosvajanja Slovenije leta 1991, kjer so pod streli in bombami agresorske jugoslovanske armade, padli: vojak slovenske teritorialne ...