Sklad Vrtca Mavrica pripravlja že 7. dobrodelno prireditev, tokrat zbirajo za kolesa ter kolesarsko in smučarsko opremo

Celovit razvoj otroka se začne že v zelo rani mladosti. Sklad Vrtca Mavrica Trebnje (SVMT) si je ob ustanovitvi oktobra 2005, zadal cilj, da deluje na izboljšanju bivalnih razmer v vrtcu, na izboljšanju kakovosti preživljanja časa otrok in po najboljših možnostih zagotavlja pomoč otrokom iz socialno šibkih družin.

Z dosedanjim delovanjem je sklad zbral že preko 26.000€. Sredstva so namenili za božično obdarovanje otrok, za nakup klimatskih naprav, otroških koles, kolesarskih čelad, dežnikov in pelerin ter manjših tehničnih sredstev za dnevno rabo v igralnicah. Zadnja in hkrati največja projekta sta bila nakup zunanjih igral za ureditev igrišča v sklopu vrtca in nakup glasbil. Sklad velik pomen namenja tudi pomoči otrokom, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, kjer smo v preteklosti zagotavljali sredstva za udeležbo otrok na plavalnem opismenjevanju in letovanju.

Sklad vrtca Mavrica Trebnje s svojim prizadevanjem želi predvsem otrokovim skritim talentom dati možnost in priložnost, da se pokažejo in razvijejo. Osrednja pozornost Sklada je namenjena vsakoletni dobrodelni prireditvi, ki jo bomo tudi z vašo pomočjo izvedli že 7. zapored. Prireditev bo potekala 25. aprila 2013, ob 17.00 uri, v kulturnem domu v Trebnjem.

Dobrodelna prireditev bo posvečena namenskemu zbiranju sredstev za nakup koles in pripadajoče kolesarske in smučarske opreme. S tem projektom želi Sklad prispevati k izboljšanju pogojev dela na športnem področju. Vrtec že sedaj dosega lepe rezultate, zato smo prepričani, da bi z nabavo športne opreme mejnike lahko prestavili še višje.

Vsi, ki bi želeli prispevati (saj veste, dobrodošel je vsak najmanjši prispevek) lahko vaše prispevke nakažete na naš TRR voden pri UJP Novo mesto št. 01330-6030642596, sklic št. 00 - 2013, s pripisom za Sklad Vrtca Trebnje.

S skupnimi prizadevanji lahko storimo to, da otrokom otroštvo ne bo zaznamovano z razlikami. Pričarajmo jim vsaj za trenutek otroški smeh na njihova lica, in z našim motom prireditve Delamo danes za boljši jutri – z majhnimi koraki do velikih uspehov, naredimo še en skupni korak več za naše otroke.

Najlepša hvala za dosedanje zaupanje!


Gregor Kaplan, namestnik predsednika Sklada Vrtca Mavrica Trebnje

Komentarji