ŠENTRUPERT: Prvi muzej na prostem s kozolci bo odprl predsednik države Borut Pahor

Slavnostno odprtje prvega muzeja na prostem s kozolci na svetu bo v četrtek, 6. junija 2013, ob 17. uri v Deželi kozolcev v Šentrupertu na Dolenjskem. Uradno ga bo odprl predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

V občini Šentrupert na Dolenjskem so v zadnjem letu v celoti pripravili vse, da bo muzej lahko v popolnosti zaživel. Vključuje 19 sušilnih naprav, od tega 17 kozolcev, ki so jih prenesli na ta prostor in obnovili. Najstarejši med njimi je Lukatov toplar, krit s slamo, ki ima sedaj 218 let. »Občina Šentrupert se je odločila, da ta projekt vzpostavi v čast slovenskemu kozolcu, tej nacionalno pomembni stavbni dediščini. Poleg namena, da se ta dediščina ohrani, pa vzpostavljamo na tem prostoru generator hitrejšega turističnega razvoja za celotno Mirnsko dolino,« je ob tem povedal župan Občine Šentrupert Rupert Gole.

V zadnjih mesecih je Deželo kozolcev obiskalo že več kot 8.000 obiskovalcev. Ob uradnem odprtju prvega tovrstnega muzeja na svetu pa bo na osrednjem prostoru med kozolci prvič izveden tudi vrhunski koncert Občinskega pihalnega orkestra sv. Ruperta s sopranistko Jerico Steklasa. Ob tem pa bodo s z glasbenim spektaklom oživeli tudi kozolci.

V nedeljo, 9. junija, pa bo dan odprtih vrat Dežele kozolcev, kjer bodo zaživele dejavnosti na kozolcu, ljudje pa se bodo lahko ob glasbi, koncertu in ponudbi sprehajali in zabavali.

V muzeju je zastopanih vseh šest tipov kozolcev, trije enojni (enojni, enojni s plaščem, enojni vzporedni) in trije dvojni (nizki, kozolec na kozla in toplar). Kozolcev v tako različnih oblikah in tako velikem številu, kot jih poznamo v Sloveniji, ne poznajo nikjer na svetu – s tem predstavlja kozolec posebnost v svetovnem merilu. V zadnjih desetih letih je samo na Dolenjskem propadlo kar 15 % kozolcev, 35 % pa je v izredno slabem fizičnem stanju in jim grozi skorajšnji propad.

Aktivnost se izvaja v okviru projekta »Dežela kozolcev«. Projekt je del NIP LAS DBK za leto 2012-I. faza in je delno sofinanciran iz sredstev LEADER, 4. Osi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

 

(UR)

Komentarji