Občini Šentrupert še eno priznanje več, tokrat za projekt Dežela kozolcev. Čestitke!

ŠENTRUPERT, 21. marec 2013 – Občina Šentrupert je v zadnjih treh letih za svoje inovativne projekte prejela že vrsto priznanj. Zadnjega na današnji Konferenci o inovativnih lokalnih skupnosti, in sicer za projekt »Dežela kozolcev«. Letos je bilo sicer šest nagrajencev.

„To nam daje neko novo energijo, nek zagon in tudi potrditev, da smo na pravi poti. Ljudje pričakujejo, da bomo tako ustvarjalni, tako polni energije tudi naprej in da bomo razvijali inovativne projekte. Ta nagrada mi še posebej veliko pomeni, ker ravno na področju inovativnosti želim, da Občina Šentrupert igra vodilno vlogo. Smo mlada ekipa, izobražena. Trudimo se, da vsak projekt, ki ga zasnujemo, ima ta inovativni naboj, in prepričan sem, da bomo v Sloveniji še velikokrat opozarjali nase,“ je o novem prejetem priznanju povedal župan Občine Šentrupert Rupert Gole.

Dežela kozolcev je prvi muzej s kozolci na svetu, v kateri je kozolec kot edinstvena lesena kulturna dediščina na svetu prikazan v edinstveni turistični destinaciji Dežela kozolcev. Z Deželo kozolcev želi Občina Šentrupert ustvariti inkubator in generator najrazličnejših razvojnih idej in projektov na področju varstva in ohranjanja lesene stavbne dediščine kot tudi vzpostaviti turistično, izobraževalno in kulturno stičišče. Projekt je družbeno odgovoren in pozitivno naravnan tako do kulturnega kot tudi do socialnega okolja. Dežela kozolcev svetu sporoča, da mora biti interpretacija kulturne dediščine celovita, dobro raziskana, trajnostna, vključujoča in dovzetna, po eni strani bistveno pripomore k varstvu kulturne dediščine, po drugi pa vzajemno omogoča razvoj gospodarske dejavnosti – turizma.

Občina Šentrupert je strokovno prepoznano vrednost dediščine kozolcev prevzela za svojo razvojno priložnost na področju turizma. Ker je občina lastnica Simončičevega toplerja, ki je edini spomenik državnega pomena med tovrstnimi objekti v Sloveniji, se je porodila ideja o parku kozolcev, ki je na južnem obrobju naselja Šentrupert nastajal med letoma 2010 in 2012 pod strokovnim vodstvom novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in široke skupine strokovnjakov. V prvi muzej na prostem s kozolci na svetu so prestavljeni in obnovljeni vsi tipi kozolcev, ki jih pozna slovensko etnično območje, skupaj 19 sušilnih naprav. Na 2,5 hektarjev veliki površini je en kilometer sprehajalnih poti, ki obiskovalce med drugim popeljejo tudi do najstarejšega kozolca v muzeju – to je Lukatov topler iz leta 1795.

V drugi fazi je muzej na prostem s kozolci zrasel v Deželo kozolcev s postavljeno vizijo: »Na osnovi dediščine postati mednarodno prepoznavna kulturna in turistična destinacija«. Ponudba Dežele kozolcev razvija programe strokovnega vodenja, ki vsebuje predstavitev zgodovinskega razvoja kozolcev (namembnost, arhitekturne značilnosti), njihove izdelave, vzdrževanja, zakonitosti lesene gradnje včasih in danes. Prav tako se v ponudbo uvršča organizacija (izobraževalnih) delavnic, ki obsegajo prikaz starih kmečkih del, ljudskega stavbarstva, uporabo poljščin v tradicionalne namene, obujanje domačih obrti in podobno. Hkrati pa Dežela kozolcev ponuja poseben ambient tudi za izvedbo različnih turističnih, glasbenih, kulturnih in drugih prireditev, ki lahko leseno stavbno dediščino kozolca predstavijo v drugačni luči.

Projekt je del načrta izvedbenih projektov Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina in je sofinanciran iz sredstev LEADER, Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Uradno bo Dežela kozolcev odprla vrata za obiskovalce v četrtek, 6. junija 2013, v nedeljo, 9. junija 2013, pa bo dan odprtih vrat, na katerem bodo lahko obiskovalci doživeli »toplino sonca, ujetega v lesu«, ki jo skrivajo v sebi in nam jo ponujajo kozolci.

 

Tekst: PK; Foto: Občina Šentrupert

Komentarji