V mirnskem domu Partizan uredili strop, da bodo toplotne izgube manjše

MIRNA, 2. oktober 2013 – Dom Partizan na Mirni vsako leto gosti okoli 20 prireditev, sicer pa nudi prostor za druženje ljubiteljev kulture in članov društev, je prostor za vaje in celo za rekreacijo. S tokratno sanacijo sta dvorana in oder dobila nov strop.

V stavbi je dvorana, namenjena kulturnim prireditvam, ob njej pa so v prizidku, kjer je bilo do pred nekaj leti stanovanje, prostori za društva. Objekt zahteva večja finančna vlaganja v temeljito sanacijo in obnovo, pred tem pa je treba dokončati postopke za ureditev dokumentacije za legalizacijo prizidka.

„Streha in strop v dvorani nista imela nobene zaščite. Vse, kar smo segrevali, je odhajalo preko strehe v zrak. Tudi 30, 40 centimetrov snega na strehi doma Partizan je takorekoč skopnelo čez noč. S sanacijo stropa bomo zagotovili predvsem izolacijo, da bo ogrevanje dvorane normalno in da bo energija ostajala v domu Partizan oziroma v prostorih, ne pa odhajala skozi streho in skozi strop,“ pravi župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

Projektantska ocena celovite sanacije stavbe je sicer skoraj milijon evrov – tudi če bi imeli vso dokumentacijo za kandidiranje na razpisu za energetsko sanacijo stavb v javni lasti, bi zaradi manjše zasedenosti dvorane in s tem manjše porabe energentov, skoraj polovico denarja za sanacijo morala zagotoviti občina.

Glede na projekte, ki so v teku (sanacija plazu pod Cirnikom, Poslovno-industrijska cona Mirna, zamenjava vodovodnih cevi v Volčjih Njivah in vodovod Praprotnica-Stara Gora ter nujna vzdrževalna dela na cestah), in razpoložljiva sredstva je občina lani uredila sanitarije, prejšnji mesec pa sanirala strop v dvorani z akustičnim stropom, nad katerim je ustrezna toplotna izolacija. Za to so porabili okoli 30 tisočakov, z novim stropom in izolacijo pa bo učinek pri ogrevanju dvorane večji, toplotne izgube pa skoraj v celoti preprečene.

 

(PK)

Komentarji