Tomšič: "Eno izmed ključnih izhodišč v moji viziji delovanja je tudi povečanje obsega del na področju vzdrževanja občinskih cest ..."

V minulem tednu smo pisali o očitno zelo aktualni temi, vsaj tako smo razbrali iz pogovora z direktorjem Komunale Trebnje Stankom Tomšičem, ki je povedal (tako ustno, kot nato tudi pisno) svoje mnenje glede tega. Poudaril je pomembno stvar in sicer, da je bilo povečanje obsega del na področju vzdrževanja občinskih cest namreč eno izmed ključnih izhodišč v njegovi predstavitveni viziji delovanja in razvoja javnega podjetja Komunala Trebnje.

Kdo bo v prihodnje plužil ceste v občini Trebnje? V nadaljevanju objavljamo celoten odgovor direktorja Komunale, na tem mestu pa le še povejmo, da je Trebanjec Jože Uhan, dolgoletni vodja trebanjske izpostave CGP, katerega smo ravno tako povprašali po mnenju odgovoril, da bo odgovor prepustil odgovornim iz CGP-ja, katerih odgovor pa še tudi čakamo. Odgovora oz. mnenja župana Alojzija Kastelica pa do danes nismo prejeli.

Direktor JP Komunala Trebnje, g. Stanko Tomšič:

Vzdrževanje cest je bila ena izmed osnovnih dejavnosti Komunale Trebnje ob njeni ustanovitvi leta 1962. Gre za eno izmed obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, ki jo občine lahko zagotavljajo tudi preko javnega podjetja, česar se poslužujejo številne slovenske občine.

Tak način občinam omogoča boljši nadzor nad izvajanjem javne službe in nad porabo sredstev, saj kot lastnice javnih podjetij same sodelujejo tudi pri upravljanju. Občine tako niso izpostavljene riziku pri razpisu koncesije oziroma drugačnemu načinu oddaje javnega naročila. Vsa razmerja, od načina izvajanja gospodarske javne službe do določitve cen lahko namreč dogovorijo sporazumno z javnim podjetjem. Hkrati pomeni opravljanje javne gospodarske službe vzdrževanja občinskih cest z javnim podjetjem izraz zaupanja občin svojemu javnemu podjetju, ki ga podjetje ne more in ne sme zlorabiti.

V kolikor imajo občine ustanovljena svoja javna podjetja za izvajanje več različnih javnih služb s povečanjem obsega del pomagajo optimalno izkoristiti potencial teh podjetij, ki lahko vire, ki jih morajo imeti za izvajanje drugih javnih služb, še dodatno izkoristijo. Na ta način se zmanjšajo skupni stroški izvajanja drugih javnih služb, saj se del skupnih stroškov prenese na področje vzdrževanja cest.

Danes Komunala Trebnje d.o.o. zaposluje 55 delavcev, ki prihajajo več ali manj iz lokalnega okolja. Povečan obseg del bi pomenil ohranitev sedanjega števila delavcev oziroma v prihodnje morda celo povečanje. Skupaj s še nekaterimi dejavniki bi želeno povečanje obsega del na področju vzdrževanja cest pomenilo zagotovitev stabilnosti in verjetno tudi postopno rast podjetja. Dejavnost vzdrževanja cest danes opravljamo v manjšem obsegu. Zimsko službo vzdrževanja cest opravljamo le na javnih poteh v KS Trebnje in deloma za občino Mirna.

Eno izmed ključnih izhodišč v moji Viziji delovanja in razvoja javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. za obdobje 2012 do 2015 je tudi povečanje obsega del na področju vzdrževanja občinskih cest. S tem namenom smo v lanskem letu poskrbeli za dodatno usposabljanje naših delavcev, ki so pridobili ustrezne nacionalne poklicne kvalifikacije predpisane za opravljanje nalog vzdrževanja lokalnih cest.

Posebej želim poudariti, da Komunala Trebnje d.o.o. išče možnosti za sodelovanje na področju vzdrževanja cest z vsemi občinami lastnicami, ne le z občino Trebnje. Prepričan sem, da bi bilo za vse občine izvajanje storitev vzdrževanja lokalnih cest preko svojega javnega podjetja gospodarnejše in učinkovitejše. Verjamem celo, da bi se z izvajanjem javne službe vzdrževanja občinskih cest preko javnega podjetja dosegli maksimalni učinki z minimalno porabo javnih sredstev. Prepričan sem tudi, da bi se povečala odzivnost ob ugotovljenih potrebah po interventnem in rednem vzdrževanju lokalnih cest, saj imamo podjetje kot tako, jaz osebno in moji sodelavci še posebno odgovornost do občin lastnic in vseh uporabnikov naših storitev.

V največji meri bi bilo možno službo vzdrževanja občinskih cest optimirati, če bi Komunala v občinah lastnicah izvajala službo vzdrževanja cest tako na lokalnih cestah kot na javnih poteh. Tako ne bi več prihajalo do primerov, da se že očiščeni pločniki, ki jih čisti drug izvajalec, ponovno zasujejo s snegom ob čiščenju lokalne ceste. Prav tako se ne bi dogajalo, da se izvajalec zimske službe na javnih poteh do posamezne javne poti pelje po zasneženi lokalni cesti z dvignjenim plugom, ampak bi hkrati čistil tudi lokalno cesto in seveda obratno…

Ob dobrem poznavanju standardov izvajanja tako zimske kot letne službe vzdrževanja cest, se zavedamo, da Komunala Trebnje d.o.o. trenutno s svojimi petimi enotami za izvajanje zimske službe in razpoložljivimi kapacitetami za izvajanje letne službe, sama celotnega obsega del ne bi zmogla. Prepričani pa smo, da ob predvideni ustrezni organizaciji vse standarde izvajanja vzdrževanja cest lahko zagotavljamo. Storitve bi Komunala deloma izvajala sama, deloma pa bi vključila predvsem lokalne izvajalce, tudi tiste, ki že sedaj kvalitetno izvajajo zimsko službo na javnih poteh. Sčasoma bi seveda Komunala dopolnila svoje vire do take mere, ki bi predstavljala optimalno razmerje med storitvami, ki bi jih Komunala opravljala sama, in tistimi, ki bi jih dolgoročno izvajala s svojimi podizvajalci.

V kolikor bo Komunala pridobila želeni obseg del tako na področju vzdrževanja lokalnih cest kot javnih poti, sem prepričan, da je strah občanov pred morebitnim zmanjšanjem standarda oziroma pred morebitno podražitvijo cene storitve odveč. V kolikor Komunala storitve ne bi izvajala kakovostno in z najnižjimi možnimi stroški, bi bili tako občine kot uporabniki cest nezadovoljni, kar bi lahko v vsakem trenutku pomenilo iskanje drugačnega načina izvajanja javne službe. Slednje pa bi bilo javnemu podjetju najmanj v interesu.

 

(GS)

Komentarji

betonscica (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
15. marec 2013
ob 8:53

Drago je vse to igračkanje, pa še veliko dražje bo... Občinski svetniki občin Mokronog in Trebnje veselo dvigujejo zelene kartončke za sprejm odloka, brez da bi od predlagateljev zahtevali vsaj eno kalkulacijo, načrt izvedbe, stroškov, ki bodo padli na občine... itd. Nič od tega. Predlagatelji se niti toliko ne trudijo, da bi vsaj malce obrnili stavke ampak imajo popolnoma enake razlage v prid odloku, vključno z delom besedila tega članka. Vse to je razvidno iz zapisnikov sej občinskih svetov, ki so zasedali v začetku marca. Poleti bo že nekako, še naprej se bomo vozili po cestah "sama jama", ampak vozili se bomo, kaj bo prinesla naslednja zima, je pa velik vprašaj. Najbrž sol v oči, na cesti vprašanje kaj bo. Sol iz plastičnih vrečk na paletah, tako prakso so uvedli letos v Mokronogu, pa najbrž se bodo morali še posluževati te nenavadne in drage prakse, ker nimajo nobenih podatkov, koliko soli potrebujejo za eno samo posipavanje. Plastične vrečke so kar primerne za shranjevanje soli, saj drugih skladišč tako ali drugače ni. Pa bodo do naslednje zime? Koliko bodo pa stala ta skladišča? Trebanjec sprašuje po cenah določenih surovin. Po neuradnih podatkih, Komunala zaračunava 0,18 evra za kg soli, približno 0,7 eur več, kot cestarji. Za odpravo ene same poledice na vseh cestah je potrebno veliko, veliko kilogramov, ali pa plastičnih vrečk, kar je dražje. Ni potrebno več zgubljati besed in razmišljati na vprašanje, zakaj zmanjka denarja za obnovo cest in opreme...

trebanjec (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
28. februar 2013
ob 21:30

in koliko evrčkov stane tole igračkanje?

Ross (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
28. februar 2013
ob 20:13

Sledilne naprave vgrajene v 18 vozil režije,3 vozila ki jih uporablja uprava so seveda brez teh naprav.Dobra polovica naprav je fiksnih,druga polovica je prenosnih,iz vozila v vozilo.

betonscica (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
27. februar 2013
ob 8:42

mogoče je pa bil v deželi belih brez še preden je pristal v deželi mokrih nog...

trebanjec (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
26. februar 2013
ob 22:16

Kolikor je znano je bil g.Tomšič zaposlen na Občini Mokronog od kjer je šel na inšpekcijo v NM od tam pa na Komunalo Trebnje. g.Tomšič je sicer (kolikor ga poznam) priden delavec, poln idej, vendar pa tudi dokaj naiven fant (bo videl, kako ga bo župan na...)...

Ross (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
26. februar 2013
ob 19:16

a ni bil Tomšič pred časom zaposlen na Komunali Metlika?

betonscica (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
25. februar 2013
ob 13:33

Zanimive vizije ima direktor, no ja, vsaj ima vizijo. Nekaj podobnega so si pred leti umislili metličani. Da bi njihova komunala sama vzdrževala občinske ceste namreč. Pa jim je to uspevalo slabe tri mesece, nato so metliški komunalci cestarsko delo "vrnili" cestarjem. Imajo pa kar nekaj kilometrov manj občinskih cest kot trebanjci, komunalo pa v podobnem obsegu. Zagotovo pa usluge niso cenejše, kot bi bile brez vsega ceremoniala in odločanja. Kar zadeva zaposlitev, je tako ali drugače veliko trebanjcev cestarjev.

Ross (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
24. februar 2013
ob 19:07

GPS sledenje je hotel že prejšnji direktor Velečič,samo je bilo finančno preveč.Zgleda da je z prihodom Tomšiča v Komunalo prišel tud nov kapital,sprememba logotipa podjetja,nova stran,preveč ambiciozni načrt o vzdrževanju cest,zdaj GPS sledenje.Plus ne odstopa o novem delovnem mestu tehničnega direktorja.

trebanjec (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
23. februar 2013
ob 20:35

in kaj jim bo GPS sledenje? A ne bi bilo bolje denar za GPS kako pametneje porabiti?

Ross (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
22. februar 2013
ob 17:18

Blokade računa (še) ni.Naslednji teden v vsa vozila režije vgrajujejo GPS sledenje vozil.

trebanjec (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
20. februar 2013
ob 17:20

Že pred leti se je pojavila takšna ideja s strani sedanjega župana občine Trebnje. Takrat mu je direktor Komunale lepo pojasnil (črno na belem) koliko bi morala občina vložiti, da bi Komunala to lahko opravljala. Res me zanima ali sedanje vodstvo komunale ni napravilo izračuna vseh stroškov,ki jih takšna odločitev prinese. Ali lahkomiselno mislijo, da bodo določene surovine (asfalt,sol,...) dobili ceneje? Kje boste dobili strokovne in izkušene kadre? Že sedaj naj bi imela Komunala težave z denarnimi sredstvi (menda je blokada računa). Že sedaj niso ceste urejene najbolje, kaj bomo pa imeli občani bolje urejeno ko bo urejala to Komunala??