V Šentrupertu za težko pričakovano ureditev trga še vedno čakajo soglasja ...

Sredi januarja 2011 smo na Cajtng.com pisali o eni od možnosti za ureditev glavnega trga v Šentrupertu. Z odstranitvijo stavbe sredi glavnega trga bi se namreč le-ta bistveno povečal, kar bi središču mesta nedvomno prineslo veliko.

»Občina Šentrupert, ki je lastnica stavbe, želi urediti trg in tako pridobiti javni prostor, ki bo na novo definiral podobo trškega jedra Šentruperta in ponudil prostor za kulturne prireditve (koncerti v sklopu prireditve Poletje v Šentrupertu, Veseli december, prireditve domačih društev in koncertih gostujočih skupin, glasbenikov …). Po sprejemu idejne rešitve in po uskladitvi z Zavodom za varstvo kulturne dediščine o možnosti rušitve, kar bi bila podlaga za PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) in PZI (projekt za izvedbo), bi se urejanje lahko začelo tudi na terenu, s čimer bi veliko pridobila tudi mogočna gotska lepotica, cerkev sv. Ruperta, za katero je današnji trg premajhen«, sta takrat povedala dr. Iztok Kovačič in župan Rupert Gole, Petra Krnc, ki je zadolžena za stike z javnostjo, pa je dodala: »Trenutno je v izdelavi konzervatorski načrt, sledila bo priprava idejnega projekta, izbor končne različice pa bo narejen skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Trg v Šentrupertu namreč spada v območje pomembnejše kulturne dediščine. Na občini si želijo, da bi do konca tega mandata pripravili projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja«.

Ker je trg po dveh letih in pol še vedno nedotaknjen, smo povprašali - če je prišlo do kakšnih zapletov oz. kdaj bo trg v Šentrupertu končno tak, kot si ga želijo številni občani, pa - nenazadnje - tudi občasni obiskovalci.

»V Šentrupertu si še vedno želimo urediti trg, ki bo prvenstveno namenjen pešcem, hkrati pa bo dostopen tudi funkcionalno oviranim osebam. Kot številne občine po državi, tudi mi težko pričakujemo potrebna soglasja, da bi naš občinski svet vendarle sprejel nov občinski prostorski načrt, ki med drugim predvideva ureditev trga. Eno izmed najbolj pričakovanih je tudi mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je za območje celotnega vaškega jedra predlagal občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). To pomeni, da bodo tu veljale posebne določbe, načeloma pa se predvideva, da bi bilo stavbo možno odstraniti, ob tem pa bi do dokončne ureditve jedra prišli tudi s pomočjo variantnih rešitev, pri katerih bomo smiselno upoštevali določbe za javne natečaje, v pripravo izhodišč za natečaj in v izbor variantnih rešitev pa bomo vključili tudi konzervatorja za področje kulturne dediščine. Skratka: postopki za ureditev vaškega jedra so zastali zgolj toliko, kolikor se je podaljšal čas sprejetja novega OPN, za kar si na občini močno prizadevamo, a na odzivnost posameznih soglasjedajalcev pač ne moremo vplivati. Upamo, da bi OPN vendarle lahko sprejeli še v prvi polovici leta«, je za Cajtng povedal višji svetovalec za okolje in prostor na Občini Šentrupert dr. Iztok Kovačič.

Za pomoč pri pridobivanju informacij se zahvaljujemo Petri Krnc.

 

(GS)

Komentarji