V Šentrupertu pričakujejo podporo države lesnopredelovalni verigi

ŠENTRUPERT, 13. februar 2013 – Lesno-predelovalni center Šentrupert bo že v prvi fazi, ki naj bi zaživela najkasneje prihodnje leto, zagotovil najdaljšo sklenjeno gozdno-lesno verigo predelave lesa v zgodovini Republike Slovenije. Občina investitorje že ima, zdaj – ker projekt uresničuje državni akcijski načrt Les je lep – računa le še na posluh države in njenih razpisov.

Občina je projekt danes predstavila ministru za kmetijstvo in okolje Francu Bogoviču, ki si je v okviru vladnega obiska Dolenjske in Bele krajine ogledal tudi območje nekdanje vojašnice na Puščavi, kjer bo Lesno-predelovalni center Šentrupert stal.

„Pripravili smo zasnovo, ki vključuje največ členov lesnopredelovalne verige, kar je podlaga v akcijskem načrtu Les je lep, in ga na ta način tudi uresničujemo kot prvi in vzorčni primer v naši državi. Zato pričakujemo tudi od države pripravo primernih razpisov, na katere bodo lahko investitorji kandidirali, pridobili subvencije in na ta način svoje investicije izpeljali čim bolj ugodno in tudi skozi to postali konkurenčni. Projekt sam lahko postane tudi zanimiva točka za tehnološki turizem ali energetski turizem, lahko postane tudi raziskovalni inštitut, v katerem bomo razvijali nove tehnologije, privabili tisto znanje, ki sedaj odhaja iz te mikroregije v glavno mesto, sigurno pa nekaj tega odhaja tudi v tujino,“ je ob obisku predstavnikov Vlade RS v Občini Šentrupert povedal tamkajšnji župan Rupert Gole.

„Vesel sem, da smo v celem letu sodelovali na tem projektu – šlo je najprej za operacionalizacijo občinskega prostorskega načrta, s kolegi iz obrambnega ministrstva tudi za prenos zemljišč. Glede na to, kako potekajo priprave na ta projekt, vključno z izdelavo projektne dokumentacije, pridobivanjem gradbenega dovoljenja, ocenjujemo, da bo zgodaj spomladi, se pravi v marcu, ko bo razpis za lesno-predelovalne centre, tudi ta projekt v takšni fazi, da bo lahko že na prvi razpis kandidiral in da bo – po mojem prepričanju glede na pripravo projektov – zelo resen konkurent za ta sredstva, s katerimi želimo to, kar smo v programu Les je lep tudi zapisali,“ pa je o možnostih subvencij po predstavitvi projekta povedal kmetijski in okoljski minister Franc Bogovič.

Lesno predelovalni center, ki bo zasnovan na več višinsko ločenih platojih, bo omogočal 100-odstotno izrabo lesne biomase. Ob vstopu v cono bo stal promocijski objekt s skupnimi poslovnimi prostori, na posameznih platojih pa se bo izvajal del gozdno-lesne verige.

V prvi fazi bosta Gozdarska zadruga lastnikov gozdov Mirnske doline in Sopota Laško zagotovila dobavo lesa iz območja z letnim prirastom 150.000 m3, Občina Šentrupert pa je pridobila še investitorje za žago s kapaciteto 30.000 m3 letno, sušilnice lesa s kapaciteto 5.000 m3 letno, izdelavo lepljenih nosilcev s kapaciteto 2.000 m3 letno, CNC razrez lesa in izdelavo lesenih hiš ter pohištva, peletirnico, produkcijo in skladišča za sekance s kapaciteto do 50.000 m3/letno ter soproizvodnjo električne in toplotne energije tako za potrebe centra samega kot tudi za trg.

Hkrati pa Občina Šentrupert skupaj s Komunalo Trebnje in zunanjimi partnerji pelje tudi projekt Center ponovne uporabe (v okviru projekta USE-REUSE, sofinaciranega iz evropskih sredstev) ter projekt socialnega podjetja s področja predelave lesa.

Bodoča gospodarska cona je sicer v celoti velika 21,5 ha, v prvi fazi pa ima občina investitorje za 5 ha veliko območje, torej polovico od obrambnega ministrstva pridobljenega ozemlja nekdanje vojašnice na Puščavi. Center bo takoj zaposlil okrog 50 zaposlenih, posredno z gospodarjenjem z gozdovi, prodajo izdelkov in širitvijo cone pa zaposlitveni potencial presega 1.000 zaposlenih.

 

(PK)

Komentarji