V Šentrupertu v novo šolsko leto brez večjih sprememb

ŠENTRUPERT, 29. avgust 2013 – Z vstopom v novo šolsko leto učence in učenke, ki obiskujejo OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, čaka nov vozni red organiziranega prevoza v šolo. Posamezne relacije je oblikoval in potrdil občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sodelovanju s šolo.

Svet za vzgojo in preventivo v cestnem prometu je določil lokacije za postajališča šolskih prevozov v posameznih naseljih, kar do sedaj ni bilo natančno določeno, občina pa bo poskrbela, da bodo ta postajališča ustrezno označena. Bistvenih sprememb pri samih relacijah tako za učence OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert kot za učence, ki obiskujejo osnovno šolo s prilagojenim programom na Mirni, v primerjavi s preteklim letom ni.

„Občina Šentrupert z novim šolskim letom uvaja manjšo racionalizacijo šolskih prevozov v primerjavi s preteklim letom. Pričakujemo, da se bodo učenci po prvem mesecu navadili tudi na to, da se zbirajo na postajališčih, ki so določena na novo, in od koder jih bo izvajalec šolskih prevozov potem varno odpeljal v šolo. Za zagotavljanje varnosti in učenja obnašanja v prometu smo sicer najprej odgovorni starši, občina seveda pomaga po svojih najboljših močeh, prostovoljci bodo pa tudi letos prvi teden pouka udeležence v prometu opozarjali, da so se šolarji zopet vrnili v šolske klopi,“ pravi višja svetovalka za družbene dejavnosti Danica Grandovec.

Prvi jutranji prevoz je ob 6.55, vsi učenci pa morajo biti v šoli do 7.25, torej pet minut pred začetkom pouka. Po pouku in po kosilu je prvi prevoz za najmlajše ob 13.10. Letos je 101 vozač od skupno 217 šentrupertskih osnovnošolcev. Občina Šentrupert mora za prevoze šoloobveznih otrok na letni ravni zagotoviti 95 tisoč evrov.

Za varnost otrok v prvih dneh novega šolskega leta je Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu skupaj z društvi pripravil urnik varovanja šolskih otrok. Prvi in drugi šolski dan bodo za varnost v neposredni bližini šole skrbeli prostovoljci Zveze šoferjev in avtomehanikov Trebnje, naslednje tri dni pa gasilci in upokojenci. Po dva prostovoljca bosta pri šoli zjutraj od 6.45 do 7.45, po pouku pa prvi dan od 12.00 do 13.00, naslednje dni pa od 12.30 do 13.30.

 

(PK)

Komentarji