V Šentrupertu bodo ustanovili lastno podjetje za energetsko preskrbo občine

ŠENTRUPERT, 22. junij 2012 – Člani občinskega sveta Občine Šentrupert so na včerajšnji seji med drugim potrdili odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Šentrupert, ki bo izvajalo izbirno gospodarsko javno službo: proizvodnja toplote za daljinsko ogrevanje in dobava toplote. S tem občina nadaljuje sledenje konceptu lokalne samooskrbe.

Shema lokacije kotlovnice na lesno biomaso in trase toplovodnega omrežja.Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) zagotavljanja toplotne oskrbe ZPK zavoda Dob na osnovi lesne biomase odpira pot, da bo Občina Šentrupert stopila korak naprej k organizaciji izbirne javne gospodarske službe za soproizvodnjo toplote in elektrike na t. i. območju S-78, ki zajema vse objekte Zavoda Dob in t. i. Dobskih blokov.

„Vsi trije dokumenti, torej DIIP in oba odloka, bodo zagotovili občini, da bo sledila svoji viziji lokalne energetske samooskrbe, hkrati pa ji bosta zagotovila – kot investitorju – tudi dodatna finančna sredstva za bodočo perspektivo 2014-2020 in omogočila s tem investicije v nove infrastrukturne in ostale projekte, ki jih imamo začrtane v planih,“ je povedal višji svetovalec za pravne in komunalne zadeve na Občini Šentrupert Uroš Pikl.

Občinski svet Občine Šentrupert je tako sprejel Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na ureditvenem območju »S-78« - območje ZPKZ Dob, s katerim med drugim določajo osnove za določitev načinov bodoče oskrbe s toploto, vključitev ukrepov za učinkovito rabo toplote, soproizvodnjo toplote in električne energije, uporabo obnovljivih virov energije ter določitev območja, kjer se oskrba s toploto izvaja iz javnega omrežja in javnih proizvodnih virov. Občinski svet se je strinjal tudi z ustanovitvijo Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o., ki bo izvajalo izbirno gospodarsko javno službo: proizvodnja toplote za daljinsko ogrevanje in dobava toplote. Prav tako pa je občinski svet potrdil tudi Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) zagotavljanja toplotne oskrbe ZPK zavoda Dob, ki je pokazal utemeljenost rekonstrukcije ogrevanja v največjem slovenskem zaporu. Jedro študije je postavitev centralne kotlovnice na lesno biomaso vključno s sistemom soproizvodnje toplote in električne energije in izgradnjo toplovodnega omrežja za distribucijo toplote po zaprtem delu Zavoda Dob in v polodprtem delu v Slovenski vasi.

 

Nekateri ostali sklepi:

Člani in članice občinskega sveta so potrdili tudi Dokument identifikacije investicijskega projekta Center za ohranjanje kulturne dediščine in novelacijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta Ureditev lokalne ceste – odsek Farovški hrib. Tudi v Šentrupertu so sprejeli predlagano spremembo obračuna ravnanja s komunalnimi odpadki, ki sedanji način obračuna na gospodinjstvo spreminja v obračun po številu oseb v gospodinjstvu – mesečno bo tako po novem strošek odvoza 2,1477 evra po osebi, tam, kjer se izvaja še odvoz bioloških odpadkov pa 2,9392 evra na osebo. Strinjali so se tudi, da se odpre peti oddelek vrtca Čebelica pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, za sofinanciranje programov športa v Občini Šentrupert v letu 2012 so namenili 5.400,00 evrov, za sofinanciranje programov socialnega varstva pa 6.000,00 evrov.

(Petra Krnc)

Komentarji

Davorin (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
22. junij 2012
ob 16:35

zaradi česa je bil obsojen????? dajte novinarji tožilca vprašat, saj javnost ima pravico vedeti

slad (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
22. junij 2012
ob 14:30

Bravo občina Šentrupert. Peter D.? A je to res? Če je res, razkrinkat ga. Dol z njim goljufom. Če kdo ve, za kaj je bil včeraj delfin pravno_močno obsojen na sodišču v Trebnjem, naj pove. Bilo je polno prič proti njemu, sodnik je imel 4 dni rezervirane samo za priče proti njemu. Tisti ki kaj ve pošlji podatke. Delfinček se je na sodišču tako ustrašil javnosti, da se je takoj podelal v hlače in vse priznal, da nebi novinarji zvedel.

Peter D. (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
22. junij 2012
ob 10:40

Če si Kastelic ne bo "nakradel" dost v svojem mandatu potem ne vem kdo si bo. Upam da nekoč pride kakšna "policija" ki mu bo pobrala vse za nazaj ker človek je že veliko ogoljufal občino. Med drugim tudi za 5.000e vredno stvar kar je ukradu preko MKI ko so delali šolo v Dobrniču. Menda se že raziskuje. Dejte tega prevaranta uničit že enkrat. Najsrečnejši bom če dočakam da bo 10 let na Dobu

simon (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
22. junij 2012
ob 9:56

Tako se dela. Mi pa bomo v Trebnjem, če sem prav seznanjen, izbrali privatnega koncesionarja za daljinsko ogrevanje. Torej Občina Šentrupert bo služila na ta račun, na račun Trebnjega pa bo služil privatnik in verjetno bo kakšen evrček od tega odromal tudi v županov žepek...