Razpis za sodelovanje za najboljšo diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo s področja odprtih ekoloških in ureditvenih zamisli za reko Temenico

V petek, 14. oktobra 2011, je bil v prostorih Demokratične stranke dela - OO Trebnje predstavljen Razpis za sodelovanje za najboljšo diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo s področja odprtih ekoloških in ureditvenih zamisli za reko Temenico, ki ga je predstavil pobudnik akcije Gregor Kaplan, sicer predsednik OO DSD Trebnje in 30 letni član Ribiške družine Novo mesto. Tragedija reke Temenice in njeni vsakoletni pogini rib so tako postali že kar vsakoletni pojav. Ribiški kolegi iz pododbora Trebnje tako vsako poletje obujejo velike ribiške škornje in se podajo v pobiranje poginulih rib. O prizorih smo v Cajtngu že večkrat poročali. Ostajajo jim le prazne obljube in polna vedra poginulih rib in ptic. Prav Gregor Kaplan je v članku Reka Temenica od vira pitne vode do odtočnega kanala – če si tiho, potem odobravaš! že dal vedeti, da je združevanje potrebno, sedaj pa je tudi prešel od besed k delu.

Minuli petek se je začelo delati na projektu "Rešimo reko Temenico". Bravo g. Kaplan! (Foto: Darko Kastelic)Kljub slabemu stanju reke je Kaplan optimističen in je izrazil veliko zadovoljstvo ob tej priložnost, saj je možnost iskanja rešitev prav v združevanju. To, da za isto mizo sedijo različne strukture, ne glede na to, od kod prihajajo, iščejo rešitve in opozarjajo na problem, vliva upanje, za vrnitev dela izgubljenega življenja za reko Temenico. Prav združevanje vseh deležnikov bo prineslo rešitev tega akutnega problema.

Sama izvedba Razpisa sovpada z zadnjim poginom v reki Temenici ter tudi s pričetkom študijskega leta, zato ni slučaj, da se zadeva pričenja in predstavlja prav v začetku oktobra.

Poleg tega pa je namen razpisa širše narave, saj si z razpisom v DSD želijo predvsem doseči to, da mladi sodelujejo na znanstvenem področju, ter s svojim znanjem in raziskovalnim delom sooblikujejo skupnost in okolje, v katerem živijo. Za mlade je to možnost uveljavitve in promocij. Z morebitnim uspehom na razpisu pa se jim ponuja tudi možnost dodatne predstavitve strokovnega dela, kar je za ljudi, ki vstopajo na trg delovne sile, lahko zelo pomemben element pri iskanju zaposlitve na njihovem strokovnem področju.

Na predstavitvi razpisa je sodeloval tudi Janko Zakrajšek, univerzitetni diplomirani inženir vodarstva in komunalnega inženirstva, ki deluje na področju upravljanja voda in bo sodeloval na projektu tudi kot član strokovne komisije za ocenjevanje. Prav Zakrajšek je nedavno v članku Smiselno bi bilo, da Občina Trebnje naroči izdelavo idejne zasnove ureditve Temenice že predstavil nekatere težave, s katerimi se Temenica sooča in smo jih v Cajtngu že objavili. Projekt Razpisa za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo reke Temenice je vsekakor odlično zasnovan in lahko na teoretičnem področju prispeva k razrešitvi odprtih vprašanj.

Pri vseh dosedanjih poginih rib v reki so sodelovali in odpravljali grozljive posledice pogina člani ribiškega pododbora Temenica, ki deluje v sklopu Ribiške družine Novo mesto. Kot del civilne družbe so vsekakor še kako zainteresirani, da se stanje popravi. Ribiči ribiškega pododbora Temenica so projekt zelo pozitivno ocenili in izrazili prepričanje, da bo prispeval k sami ureditvi razmer, saj je glede na stalnost poginov rib stanje katastrofalno. Z grenkobo ugotavljajo, da sicer lahko le opozarjajo na stanje, a so njihova opozorila vedno preslišana.

Tudi nekateri krajani, ki živijo neposredno ob rečnem bregu oz. njegovi neposredni bližini, so se odzvali povabilu in bili navzoči na predstavitvi Razpisa. Žarko Vukovič, ki že 45 let živi ob samem bregu reke Temenice, je izrazil svojo veliko zaskrbljenost nad neaktivnostjo odgovornih in pristojnih služb ter zanemarjanjem reke. V teh letih se je spremenilo veliko. Nivo reke se je prepolovil, struga se zarašča, izginjajo avtohtone ribe in druge živalske vrste. Čas, ko so na reki kraljevali vodomci, je mimo. Danes je reka polna nesnage in vsaka povodenj jo naplavi po okoliških travnikih. Prav odrivanje tega vprašanja v ozadje prinaša še nekatere dodatne težave, s katerimi se soočajo ljudje, ki živimo ob rečnem bregu. Tu je predvsem poplavna ogroženost, saj Temenica poplavlja bolj kot včasih, prav tako pa se povečuje število nekaterih vrst žuželk – komarjev. Stanje se na žalost slabša iz leta v leto. Projekt je odlična zamisel in lahko ponudi dobre rešitve.

V okviru prvega Razpisa za najboljšo diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo s področja odprtih ekoloških in ureditvenih vprašanj reke Temenice bo do 15. novembra 2012 potekal razpis za najboljše prispevke študentk in študentov slovenskih fakultet. Poleg pohvale bo vsaka nagrajenka oziroma nagrajenec prejel še simbolično denarno nagrado, ki jo zagotavljajo organizatorji.

Za nagradni razpis Demokratične stranke dela pridejo v poštev vse teme, ki so vezane na obravnavo ekoloških in ureditvenih vprašanj reke Temenice. V letošnjem razpisu bo tako zajeto raziskovalno delo na naslednjih področjih:

 • poplavna varnost,
 • stiki z mokrišči,
 • urejenost struge,
 • pragovi in zagotovitev vodnatosti ter bogatitve s kisikom,
 • ureditev fekalnih odtokov in industrijskih voda,
 • kakovost vode - primerna za uživanje in gojenje rib.

 

Prijava za razpis mora vsebovati naslednje elemente:

 • vlogo kandidatov za prijavo na nagradni razpis (kandidat sam posreduje pisno prijavo),
 • tiskani izvod dela (trdo vezano delo),
 • izvod dela v elektronski obliki (Word format in na CD-ju),
 • priporočilo mentorja za nagrado oziroma referenčno pismo vsaj enega poznavalca oz. eksperta, ki deluje na tem področju,
 • kopijo potrdila, kdaj je bilo delo obranjeno.

 

Prijave se sprejemajo do 1. decembra 2012 na sedežu Demokratične stranke dela Trebnje, Rimska cesta 33, 8210 Trebnje. Posebna komisija bo dela pregledala in ocenila ter izbrala najboljše. Podelitev priznanj in denarne nagrade se predvideva v zadnjih dneh decembra 2012 ali v začetku januarja 2013.

Morebitne spremembe razpisa (roki, zahteve, itn.) bodo objavljene v lokalnem časopisju, tudi v Cajtngu.

 (gs)

Komentarji

janez iz trebnjega (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
17. oktober 2011
ob 13:53

Bravo. Ne samo ena muha na en mah, ampak TRI: za mlade raziskovanje in proučevanje, promocija kot pomoč pri iskanju službe in še za okolje, v katerem živimo se poizkuša najti optimalno rešitev. Če se ljudje znajo pogovarjat, se lahko veliko naredi. Začetek je najtežji in led ste prebili. Čestitke Demokratični stranki dela, pa strokovnjaku g. Zakrajšku in civilni družbi ter sokrajanu ter nazadnje seveda Gregorju Kaplanu, ki jih je povabil skupaj. Ti fantje znajo delat!!!