PISMO BRALCA: Bo sedaj Komunala na račun našega dreka sebe in Občino vlekla iz njega???

Pismo bralca ...

Komunala Trebnje je v teh dneh na naslove občanov poslala pisma z zadevo po popisu greznic. Vsaka stanovanjska stavba, gospodarski objekt, počitniška hiša itd. ima zgrajeno greznico za shranjevanje odpadne vode. Naša občina je zelo slabo pokrita z infrastrukturo javne kanalizacije.

"In ko sem nekomu na Komunali razložil situacijo, da ima večina ljudi narejeno greznico napačno, mi je mirno odgovoril, da naj gremo v investicijo male čistilne naprave, ki stane 3.000€ in naprej. Od kje bodo ljudje jemali", se sprašuje bralec.Kaj to pomeni? Do sedaj je bila praksa več ali manj taka, da so vse odplake, ki niso šle v javno kanalizacijo in ostale, ki v glavnem niso pristale na čistilni napravi, poniknile v zemljo. Vlada RS je sprejela Uredbo o odvajanju in čisščenju komunalne in padavinske vode, kar je popolnoma pravilno in je stvar, ki jo je potrebno zagovarjati. Zmotno je tukaj sedaj samo to, da naj bi naša Komunala za to storitev zaračunavala 25,88€ /m3 odpadne vode. In to zato, ker je bila do sedaj nesposobna uresničiti projekt javne kanalizacije in do sedaj ni predlagala subvencije (in o tem javno obvestila krajane) za male čistilne naprave, ki bi pokrile bolj oddaljene vasi.

Zmotno je tudi dejstvo, da na naslove pošljejo uradni dokument in brišejo del 13. člena uredbe (spodaj) in dajo v dokument (v priponki) samo zadeve, katere mislijo, da so pomembne.

Če za primer vzamemo povprečno stanovanjsko hišo, ki ima nepretočno greznico velikost od 12-15 kubikov bo morala družina za eno praznenje odšteti krepko čez 300€. A bo sedaj Komunala na račun našega dreka sebe in Občino vlekla iz njega???

Je ideja po zaračunavanju dreka zrasla na zeljniku direktorja Komunale ali ta le sprovaja ukaze Občine? Vse bolj se dozdeva, da Tomšič še ni spregledal in naivno uboga Kastelica, le-ta pa ga izkorišča za svoje "umazane igrice", kot je ta ... Morda pa bo Občina Trebnje sofinancirala nakup malih čistilnih naprav, tako kot so se za ta korak odločili v Mokronogu.

In ko sem nekomu na Komunali razložil situacijo, da ima večina ljudi narejeno greznico napačno, mi je mirno odgovoril, da naj gremo v investicijo male čistilne naprave, ki stane 3.000€ in naprej. Od kje bodo ljudje jemali? Nenazadnje pa, sporno je tudi to, da si lahko javno podjetje, kot je Komunala, dovoli na svoji spletni strani objaviti propagando za enega ponudnika malih čistilnih naprav.

Temu, kar se sedaj dogaja, lahko rečemo le: KATASTROFA

 

Šentlovrenčan (podatki so uredništvi znani)

 

 

 

 

 

13. člen

(obvezne storitve na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo)

(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne službe na območju iz 6. člena te uredbe, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbe ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb izven teh območij zagotavljati:

– prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje na komunalni ali skupni čistilni napravi,

 

– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav iz sedmega odstavka 7. člena te uredbe pri uporabniku javne službe v skladu z navodili za obratovanje male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta, ter njegovo obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi,

– prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda, in

– prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave iz sedmega odstavka 7. člena te uredbe v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod.

(2) V primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu, izvajalec javne službe kot obvezno storitev javne službe zagotavlja samo storitve iz tretje alineje prejšnjega odstavka.

(3) Določbe prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo samo v primeru, če lastnik nepretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi storitve iz tretje alineje prvega odstavka tega člena predloži pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za stavbe izven območij iz 6. člena te uredbe, ki so priključene na kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, uporabljajo določbe iz prejšnjega člena.

Komentarji

ajtim76 (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
5. julij 2012
ob 13:05

Šentlovrenčan.... še en podatek
po letu 2017 po Nacionalnem programu ravnanja z odpadnimi vodami ni več greznic..... pa upam, da ne boš tud za to krivil Komunale Trebnje

ajtim76 (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
5. julij 2012
ob 12:35

Dragi šentlovrenčan, ki nimaš jaj.... se podpisat. Če živiš v hiši, ki so jo sam gradil z greznico vred, si pa pozabu, da ti v gradbenem dovoljenju piše, da ti jo bo Komunala Trebnje praznila. Ne se razburjat nad početjem Komunale, ki bi ti morala zaračunavat odvoz od časa, ko si se vselu. Če ti pa je 300€ na leto preveč, pa si postavi čistilno, ki boš imel stroškov 3000€ z investicijo in 1x 30€ na tri leta za odvoz blata.