ODPRTO PISMO dr. ZDENKA ŠALDE: K zasebnemu ali javnemu zobozdravniku??

S spremembo družbenega sistema so se pojavili zasebni zdravniki in zobozdravniki. Pomenili so osvežitev in obogatitev nudenja zdravstvenih storitev. Niso bili strokovno boljši, so pa bili bolj prijazni in bolje organizirani. Pacienti so bili naročeni na uro in bili v glavnem sprejeti brez daljšega čakanja. Vprašati se je potrebno, kako je mogoče, da so se isti zdravstveni delavci s prehodom med zasebnike nenadoma spremenili, postali prijazni in pri njih ni bilo več potrebno čakati. Odgovor je enostaven. Zasebnik je samostojen in odvisen od prometa, ki ga opravi. Če bodo pacienti z njim zadovoljni, bo imel več prometa. Lahko bo računal, da bodo pacienti naročili še dodatne samoplačniške storitve, ki so praviloma bolj donosne, kot storitve, ki jih plača zdravstvena zavarovalnica. Seveda so te trditve zelo posplošene. Tudi v javnem zdravstvu so vedno obstajali prijazni ljudje. Prijaznost je še toliko bolj pristna, ker ni vezana na finančno računico. Kar se organiziranosti tiče, je potrebno priznati, da je v javnem zdravstvu še vedno marsikje zelo pomanjkljiva.

Za Zdravstveni dom Trebnje si upam trditi, da je organiziranost zavoda nadpovprečna. Veliko truda se vlaga v to, da bi bil odnos do pacientov kar najboljši. Pritožbe zoper neustrezno ravnanje delavcev ZD Trebnje so celo zaželene, ker se vsaka pritožba natančno preuči. Na podlagi ugotovljenih napak se sprejmejo ukrepi, da se napake ne bi več ponavljale. Da bi se odnos do pacientov še izboljšal, nas je direktorica celo peljala na dvodnevni tečaj iz komunikacije. Po mojem mnenju je temelj odnosa do sočloveka prirojen. Če si po naravi zoprnež, ti nobena šola ne bo pomagala.

Kakšne pa so prednosti javnega zdravstva pred zasebnim? Za primer bom dal kar naš zdravstveni dom. V splošni medicini se nihče ni odločil za zasebno prakso, zobozdravniki pa so, zlasti v Trebnjem, masovno odšli med zasebnike. Ker je jedro zdravstvenega doma ostalo, je bila to osnova za razvoj. Zdravstveni dom smo nadzidali in prenovili. Glavna pridobitev je bila izgradnja sodobne ambulante nujne medicinske pomoči. Ko si kolegi, ki pridejo na obisk, ogledajo prostore in opremo, v katero se tudi veliko vlaga, nam vsi po vrsti čestitajo in hkrati zavzdihnejo, ker lahko marsikje samo sanjajo o takšnih pogojih za delo. Zdravstveni dom se tudi kadrovsko krepi. Imamo več specializantov. V kratkem bodo delali kar trije pediatri, obeta se zaposlitev psihiatra in psihologa... V Zdravstvenem domu Trebnje si prizadevamo, da bi nudili svojim pacientom več kot je obvezno. Tako na primer nudimo 24-urno merjenje krvnega tlaka, ki je brezplačno in v celoti naš strošek, ker ni v programu, ki ga plača zdravstvena zavarovalnica. Pacientom tako ni potrebno hoditi v Novo mesto. Nek zasebnik se je z zanimanjem seznanil s tem kar počnemo. Njegovo prvo vprašanje je bilo, koliko kasiramo za preiskavo. Antikoagulantna ambulanta, ki smo jo odprli v Trebnjem, pomeni še večjo razbremenitev za srčne bolnike, ki so prej morali hoditi redno in pogosto na kontrole v Novo mesto. Problem je še toliko večji, ker gre v glavnem za starostnike, ki veliko težje potujejo. Ambulanto smo odprli, čeprav smo se zavedali, da se finančno ne bo izplačala. V začetnem obdobju celo sploh ni bila financirana s strani zdravstvenega zavarovanja. Pomeni tudi velik organizacijski zalogaj in povzroča težave pri rednem delu splošnih ambulant. V Zdravstvenem dom Trebnje se zavedamo svoje vloge nosilca zdravstvenega varstva. Svoje dejavnosti bomo še širili, čeprav ne bodo vse rentabilne.

Kot je bilo že omenjeno, je jedro zdravstvenega doma ostalo, kar je bil temelj za rast in razvoj. Velik problem pa predstavlja dejstvo, da je zobozdravstvena služba z odhodom zobozdravnikov med zasebnike praktično razpadla. Ko so leta 2009, s spremembo zakonodaje, zaporniki vstopili v obvezno zdravstveno zavarovanje, smo bili kot najbližji javni zdravstveni zavod prisiljeni prevzeti zdravstveno varstvo zapornikov na Dobu. V splošni ambulanti smo uspeli zagotoviti zdravnika, zobozdravnika pa seveda ne. Znašli smo se v hudi zagati, ker dalj časa nismo uspeli pridobiti niti pomoči zasebnih zobozdravnikov, čeprav smo bili pripravljeni plačati veliko več kot plača zdravstvena zavarovalnica. Sedaj se stvari izboljšujejo, ker smo zaposlili več mladih zobozdravnikov in se trudimo ustvariti močno zobozdravstveno ekipo. Če nam bo to uspelo, bodo imeli občani možnost izbire med zasebnim in javnim zobozdravnikom. In to je odgovor na vprašanje v naslovu. Ni toliko pomembno ali k zasebnemu ali k javnemu zobozdravniku. Pomembna je možnost izbire. Z možnostjo izbire, se bo povečala kvaliteta tako na eni, kot na drugi strani in pacienti bodo v vsakem primeru na boljšem.

Priložnost, da bomo uspeli obnoviti zobozdravstveno ekipo v Trebnjem in s tem ponuditi občanom možnost izbire bo morda že v kratkem. Dr. Verhovčeva, ki ima zasebno zobozdravstveno ambulanto v Trebnjem je namreč specializirala iz ortodontije. Specializacija je bila namenjena za dolenjsko regijo in je bila plačana iz zdravstvenega sistema. Ortodontski program ima trenutno Zdravstveni dom Trebnje. Ker imamo na področju ortodontije velike kadrovske težave – honorarni sodelavec je namreč nepreklicno odpovedal sodelovanje, bi bili zelo veseli, če bi se dr. Verhovčeva ponovno zaposlila pri nas. Seveda pa ni realno pričakovati, da bi se dr. Verhovčeva vrnila v javni sektor. Koncesijo za ortodontijo smo pripravljeni prepustiti dr. Verhovčevi, seveda pa bi morala hkrati ona vrniti zobozdravstveno koncesijo, ker je vezana na njeno ime. Logično je, da je zainteresirana, da bi ohranila tudi zobozdravstveno koncesijo, ker bi lahko z delom v njeni zasebni zobozdravstveni ordinaciji nadaljeval pri njej zaposleni zobozdravnik. Menim, da bi bilo najbolj pravično, da Občina Trebnje razpiše zobozdravstveno koncesijo, ki jo bo morala vrniti dr. Verhovčeva. Na razpis se bo lahko prijavila njena zobozdravstvena ordinacija, Zdravstveni dom Trebnje in še ostali zainteresirani zasebni zobozdravniki.

Pa smo spet pri možnosti izbire. Občinski svet bo imel možnost, da bo izbral najboljšega koncesionarja med več ponudniki, hkrati pa bi se dokončno rešil problem ortodontije.

 

Zdenko Šalda, dr. med. v ZD Trebnje

Komentarji