Obvestilo Komunale o zimski službi in novem odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki

ZIMSKA SLUŽBA

Na Komunali Trebnje d.o.o. smo v letu, ki se izteka, prevzeli izvajanje rednega vzdrževanja lokalnih cest in dela javnih poti na območju občin Trebnje, Mokronog-Trebelno in Mirna ter na območju krajevne skupnosti Trebnje.

Zimska služba je tisti del rednega vzdrževanja cestnega omrežja, ki ga uporabniki in uporabnice v zimskem obdobju najbolj občutite, zato smo vložili veliko truda v temeljito pripravo na prihajajočo zimsko sezono. Zimsko službo bomo izvajali deloma sami, deloma s pogodbenimi podizvajalci.

Če bi prišlo do morebitnih neljubih sprememb v načinu izvajanja na posameznem odseku, vas prosimo za strpnost. Ob tem je treba tudi vedeti, da je v skladu z zakonskimi normativi prevoznost lokalnih cest zagotovljena, če višina snega ne presega 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme.

Vsa vaša opažanja lahko sporočite na telefonsko številko dežurne službe 031 609 557, ki je za vas dosegljiva 24 ur na dan, vse dni v tednu. V času zimske službe se lahko obrnete tudi neposredno na morebitnega pogodbenega izvajalca, ki je zadolžen za izvajanje zimske službe na posameznem območju. Območja ter podatki o posameznih izvajalcih so objavljeni na naši spletni strani www.komunala-trebnje.si.

 

NOVOSTI NOVEGA ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI

Pred kratkim je bil sprejet nov Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje celovito uredil področje ravnanja s komunalnimi odpadki. Odlok prinaša številne novosti, bistvene spremembe pa so:

  • spremenjen način zbiranja komunalne odpadne embalaže: rumene vreče se ukinejo oz. nadomestijo z zabojniki. Uporabniki, ki nimate zabojnika za embalažo, si ga morate zagotoviti v roku štirih (4) mesecev od uveljavitve odloka.
  • poenotenje zabojnikov: za vsako posamezno frakcijo odpadkov je določena barva zabojnika oz. pokrova ter ustrezna nalepka, s katero mora biti zabojnik opremljen. Uporabniki, ki imate zabojnik, ki ni v skladu z odlokom, boste tak zabojnik lahko obdržali v prehodnem obdobju petih let, nakar ga bo izvajalec javne službe na lastne stroške zamenjal.
  • spremenjen način zbiranja kosovnih odpadkov: ukine se dosedanji sistem odvoza po predhodno objavljenem urniku dvakrat letno. Odvoz kosovnih odpadkov se bo sedaj izvajal na klic uporabnika. V praksi to pomeni, da nas uporabnik obvesti, mi primer evidentiramo in nato pred prevzemom obvestimo uporabnika, ki kosovni odpadek odloži na posamezno prevzemno mesto. Odvoz kosovnega odpadka enkrat letno je za uporabnika brezplačen. Vedno v času obratovanja pa lahko kosovne odpadke tudi brezplačno predate na zbirnem centru Globoko.
  • izhodišča za uvedbo z veljavno zakonodajo usklajenega obračuna storitev. Odlok predvideva spremenjen način obračuna storitev ravnanja s komunalnimi odpadki. V skladu z veljavno zakonodajo je namreč treba uporabnikom zaračunavati ceno, izraženo v kg, sorazmerno glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza. V gospodinjstvih je merilo za določitev prostornine zabojnika število članov gospodinjstva. Nov način zaračunavanja storitev bo uveden, ko bo občinski svet sprejel ustrezen akt o tarifnem sistemu ter potrdil elaborat o izračunu cene.

Več podrobnosti o novostih, ki jih uvaja novi odlok, objavljamo na naši spletni strani www.komunala-trebnje.si.

 

Uporabniki, ki nimate zabojnikov, jih lahko dobite pri nas, na sedežu družbe Goliev trg 9, Trebnje, in sicer so z Odlokom usklajeni zabojniki z ustrezno nalepko na voljo po naslednjih cenah:

  • 80 l zabojnik stane 26 EUR z DDV
  • 120 l zabojnik stane 24 EUR z DDV
  • 240 l zabojnik stane 34 EUR z DDV

 

Tu smo za vas. Že 50 let.

 

Komunala Trebnje d.o.o.

Komentarji