Občina Šentrupert danes predaja namenu prenovljen odsek ceste Sotla–Zabukovje

ŠENTRUPERT, 19. oktober 2013 – Občina Šentrupert danes predaja namenu prenovljen odsek ceste Sotla–Zabukovje mimo kmetije Petje. Naložba je stala približno 90 tisoč evrov in je bila delno financirana iz občinskega proračuna, delno pa s strani DRSC-ja iz naslova odškodnin, ki so nastale pri uporabi kamnoloma Zabukovje za potrebe izgradnje avtoceste mimo Trebnjega.

Gre za približno 330 metrov dolg odsek, ki ga je bilo treba zaradi varnosti v enem delu prestaviti na novo traso. Širina nove ceste je pet metrov. Na tem delu so postavili tudi obcestno zaščitno ograjo v skupni dolžini 100 m, utrdili bankine in uredili odvodnjavanje.

„Z izgradnjo novega dela odseka ceste Sotla–Zabukovje mimo kmetije Petje se je močno izboljšala sama varnost v cestnem prometu na tem delu, saj je prvotna cesta potekala praktično čez dvorišče omenjene kmetije. Nova pridobitev je tudi rezultat dobrega sodelovanja z občani, saj je pripravljenost sodelovanja lastnikov zemljišč, potrebnih za izgradnjo cest, odločilen dejavnik za uspeh,“ pravi strokovni sodelavec za področje komunalne in cestne infrastrukture Franc Judež.

Letos je Občina Šentrupert poleg omenjenega odseka namenila še približno 35 tisoč evrov za rekonstrukcijo dela lokalne ceste Šentrupert–Zaloka in približno 100 tisoč evrov za cesto skozi vas Draga pri Šentrupertu. Naložbe so bile financirane delno s strani države na podlagi zakona o financiranju občin, delno pa iz občinskega proračuna Občine Šentrupert.

 

(PK)

Komentarji