Komunala zaposlila vodjo strokovno-tehničnega sektorja, potreba po kadru bo še obstajala

Komunala Trebnje je zaposlila vodjo strokovno-tehničnega sektorja, za to mesto pa je bil, kot trdi bralka (podatki so nam znani), sprejet ekonomist, namesto da bi bil izbran človek iz stroke. Gospa še dodaja, da se zaposlitev novega človeka že pozna tudi na položnicah ...

Da se (tudi) v Trebnjem položaji in funkcije delijo po strankarski pripadnosti že vemo iz poslovanja župana (podžupana SDS in SLS, direktor Občinske uprave NSi, itd, itd), direktor Stanko Tomšič pa se je vsaj do sedaj - v vseh pogledih - izkazal za pravo nasprotje njega. Tudi tokrat je bil pripravljen stopiti pred "Cajtngov mikrofon" ...

"V skladu z letnim načrtom dela javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. za leto 2013 smo – glede na povečan obseg del – junija letos objavili javni razpis za prosto delovno mesto vodja strokovno-tehničnega sektorja. Na razpis se je prijavilo 62 kandidatov, 7 jih je bilo povabljenih na razgovor, ki je bil voden in ocenjevan na podlagi vnaprej določenih meril. V Komunali so z reorganizacijo zaposlili dodatnega delavca, kar ne bo vplivalo na ceno položnic. (Foto: Cajtng)Izbira je bila izvedena s strani direktorja na podlagi opravljenega razgovora in doseženega števila točk. Za zasedbo prostega delovnega mesta vodje strokovno-tehničnega sektorja je bil tako izbran diplomirani ekonomist Janez Zaletel iz Trebnjega. Z delom bo predvidoma začel v ponedeljek, 2. septembra", je razložil direktor Komunale Trebnje d.o.o. Stanko Tomšič.

Komunala Trebnje d.o.o. je v letošnjem letu sprejela nov Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Komunali Trebnje d.o.o. V dosedanji organizacijski shemi je bilo predvideno delovno mesto pomočnika direktorja, ki je bilo z novo organizacijo ukinjeno. Število sektorjev se je iz petih zmanjšalo na tri in sicer na finančno-računovodski, splošni in strokovno-tehnični sektor. Vodje sektorjev bodo zaposleni na podlagi kolektivne pogodbe in neposredno odgovorni direktorju.

Pa je bilo potrebno poiskati nov kader? "Na Komunali se je obseg del v letu 2013 bistveno povečal, predvsem na področju vzdrževanja cest. V vzdrževanje smo namreč prevzeli skupaj okoli 400 kilometrov lokalnih cest in javnih poti v občinah Mokronog-Trebelno, Trebnje in Mirna. Za opravljanje organizacijskih in deloma operativnih nalog smo usposobili lastne vire. Vse organizacijske naloge opravljamo z lastnimi viri. Ob upoštevanju razpoložljivih kapacitet kadrovskih virov v podjetju, in ker Komunala potrebuje nov, zagnani kader, je bilo treba za delovno mesto vodje strokovno-tehničnega sektorja poiskati nov kader", pove Tomšič in doda: "Verjamem, da bo ob predvidenem povečanem angažiranju Komunale, predvsem na področju prostorsko-vzdrževalne in gradbene enote in ker bo treba standard izvajanja javnih služb ohraniti na enakem nivoju oziroma ga še izboljšati, potreba po novih kadrih na Komunali še obstajala, predvsem za operativo, sorazmerno z razvojem podjetja pa morda tudi za upravo".

In cene položnic ... "Položnice zaradi zaposlitve novega delavca ne bodo višje", kratko in jedrnato zaključi Tomšič.

 

(GS) 

V PRIPRAVI: Specifikacija računa Komunale Trebnje

Veliko ljudi, uporabnikov komunalnih storitev, ne ve, kaj pomenijo posamezne postavke na računu. Cajtng za vas preverja pomen postavk in kmalu vam bo kristalno jasno, kaj kaj pomeni.

Komentarji

Dohtar (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
28. avgust 2013
ob 8:18

Kolikor vem je Zaletel sin Antona Zaletela z Blata ki je v SLS. Tudi Tomšič se mi zdi da simpatizira z SLS. Upam da je res izbran zaradi sposobnosti in ne stranke. Pa srečno!

zeco (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
28. avgust 2013
ob 7:50

kako niso višje cene? jaz konkretno sem dobil 38€, prej pa 30€. pa ni bilo nobenega poračuna!!!!!!
če se je povečal obseg del, ne vem kaj jim bo ekonomist??? če imaš več dela pri vzdževanu cest, potem potrebuješ delavca in kakšen dodaten kamion ali kaj podobnega???
mogoče pa bo gašpar gašpar mišič lahko prišel, ker bo itak odltetel z luke Koper :)

janz (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
27. avgust 2013
ob 18:38

Se pravi je vodja postav nekdo, ki ni tehnični kader pa nima izkušenj in ima za sabo le zafurane nepremičninske investicije kot recimo Rimske dvore. ViP kader