Center ponovne uporabe Trebnje odprl svoja vrata

V četrtek, 25. aprila je na trebanjski tržnici pred nekdanjo cvetličarno potekalo slavnostno odprtje Centra ponovne uporabe Trebnje (CPU Trebnje) in praznovanje ob Dnevu Zemlje. Zaradi omejenosti naravnih virov in pomanjkanja zelenih delovnih mest ter nujne spremembe vrednot ima enota CPU Trebnje pomembno vlogo pri oblikovanju trajnostne družbe.

Nagovor direktorja JP Komunala Trebnje Stanka Tomšiča.Mreža centrov ponovne uporabe nastaja v sklopu projekta USE-REUSE, katerega nosilni partner je Okoljsko raziskovalni zavod iz Slov. Konjic, pridružen partner pa Komunala Trebnje. Projekt vzpostavitve mreže centrov ponovne uporabe financira ESS in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Z otvoritvijo prvega tovrstnega centra na Dolenjskem so trebanjska in bivše skupne občine naredile korak naprej pri gospodarnem ravnanju z naravnimi viri in spodbujanju socialnega podjetništva, saj so prebivalcem omogočili brezplačno oddajo rabljene, funkcionalno še uporabne opreme ter nakup izdelkov z zelo nizkim ogljičnim odtisom. V CPU Trebnje lahko posamezniki in podjetja med ponedeljkom in petkom od 9.00 do 16.00 oddajo in kupijo še uporabne manjše kose pohištva, izdelke za dom, knjige, tekstil, delujočo elektroniko, otoško in športno opremo, dekorativne izdelke in ostale vsakodnevno potrebne predmete.

Prireditev je povezovala ga. Emilija Skrt, pomen in spodbudne besede za naprej so z obiskovalci delili govorniki g. Stanko Tomšič, g. Rado Kostrevc, dr. Marinka Vovk, ga. Darinka Trdina, ga. Biserka Sitar in predstavnica Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ga. Anita Vlaič. Dogodek so z rimo in glasbo popestrili učenci trebanjske osnovne in glasbene šole. Številni udeleženci so si lahko že po prerezanju traku kupili lično skodelico ali zanimivo knjigo za pol evra, oblačila od enega evra naprej ter torbice in čevlje od dveh evrov naprej, dekorativne predmete od 0,20 evrov, nekateri pa so ob tej priložnosti oddali še uporabno opremo v ponovno uporabo. Cilj CPU Trebnje je spremeniti pomisleke, ki so prisotni v ljudeh, da so rabljeni predmeti manjvredni. V ospredje želimoIn CPU Trebnje je odprt! postaviti dejstvo, da nakup ali oddaja rabljene opreme prispeva k ohranjanju naravnih virov in zmanjševanju odlaganja odpadkov na odlagališča. To so dodane vrednosti izdelkov, ki so na voljo v Centrih ponovne uporabe in so prijazni tako do denarnice kot do okolja. Te vidike je pomembno poudarjati, saj socialna neenakost in neracionalna poraba naravnih virov niso samoumevni. S podporo Centra ponovne uporabe (nakup, oddaja, prostovoljstvo) prav tako lahko kupci podpirajo zaposlovanje težje zaposljivih oseb, ohranjanje rokodelstva in prostovoljstva, povezovanje lokalne skupnosti in lokalno izmenjavo, neobremenjeno z na tisoč prevoženimi kilometri. Do sedaj so nas podprli in pomagali pri vzpostavljanju Komunala Trebnje d.o.o. (pridružen partner projekta USE REUSE, v sklopu katerega se oblikuje mreža CPU, projekt sofinancira ESS in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve), nosilni partner projekta Okoljsko raziskovalni zavod in partner EKO-TCE d.o.o., ki zaposluje promotorko ponovne uporabe v Trebnjem, ekipa prostovoljcev, ki je nesebično pomagala v obnovitvenih delovnih akcijah, KS Trebnje, Grading Kurent d.o.o., Trimo d.d., DSO Trebnje, Interflash d.o.o. in Občina Trebnje, ki je tudi sofinancirala otvoritev. Veseli nas odziv in sodelovanje Občin Šentrupert, Mirna in Mokronog-Trebelno ter odzivnost vseh, ki so že kupili rabljen izdelek ali ga oddali v ponovno uporabo.

Tako kot so tovrstni centri ponekod v tujini prisotni že nekaj desetletij in so nasploh zelo dobro sprejeti, si tega želimo tudi v CPU Trebnje, kjer se bomo trudili za privlačno ponudbo prenovljenih izdelkov, za prenos znanja, osveščanje in povezovanje z nevladnimi organizacijami in ustvarjalnimi posamezniki. Ponudba CPU vključuje tudi popravila in re-design ter možnost uporabe surovin v izdelkih, ki jih lahko znova uporabljamo v različnih izdelkih. Morda v prihodnosti ne bo več samoumevno, da tako potratno uporabljamo naravne dobrine, ki so omejene. Že danes se moramo pripraviti na odgovornost do prihodnjih generacij in si znati ustvariti nova delovna mesta ob hkratnem varovanju okolja.

 

(V.H.)

Komentarji